Forsvunnet innehaver av byggefirma slått konkurs

Ting tyder på at en 37 år gammel innehaver av et byggefirma har dratt tilbake til Polen uten å betale gjelden sin.

Det er Skatt Vest og Skatteoppkrever Utland som har begjært 37-åringen konkurs.

37-åringen har vært innehaver av et byggefirma på Storhaug og det har ikke lykkes stevnevitnet å få tak i ham.

LES OGSÅ: Energimat AS er konkurs

Andre personer på hans adresse har imidlertid opplyst at 37-åringen nå befinner seg i Polen.

Stavanger tingrett besluttet å unnlate forkynnelse i forbindelse med at 37-åringen ikke møtte til rettsmøtet.

LES OGSÅ: Kemneren merker økning i konkurser blant enkeltpersonforetak

Kravet mot ham er på 134.733 kroner og stammer fra skyldig merverdiavgift for tredje til femte termin i fjor, samt skyldig skatt.

LES OGSÅ: Dømt for å ha truet bostyrer Odd Jo Forsell

I retten ble det opplyst at er påløpt ytterligere renter og retten fant heller ikke noen grunn til at sakssøkernes begjæring var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Bedriftsrådgivingsfirma konkurs

Stavanger tingrett la også til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 37-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld med egne midler eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

LES OGSÅ: Bilfirma i Sandnes konkurs

Retten kom til at vilkårene for konkursbegjæringen til følge var til stede.

Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet den 10. mai i år.

LES OGSÅ: Gartnerfirma på Sola konkurs