Bedriftsrådgivingsfirma konkurs

Onsdag var et bedriftsrådgivingsfirma og meldte oppbud i retten.

Det er selskapet Me Management AS som har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Me Management AS har drevet med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning og er også oppført med eierposter i andre selskap.

LES OGSÅ: Bilfirma i Sandnes konkurs

Oppbudet er besluttet av styret i selskapet og skyldneren opplyste at den samlede gjelden er på 385.000 kroner og at selskapets aktiva anslås ha en verdi på omkring 1000 kroner. Virksomheten har vært igangværende fram til i dag og har hatt én ansatt.

Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta begjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Forsvunnet renholder konkurs

Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet til den 21. april.

Når det gjelder eierskap i andre selskap er Me Management AS oppført med en 60 prosents eierandel i selskapet Proffsport AS.

Dette firmaet holder til i DNB Arena og driver med salg av sportsbekledning til bedrifter og idrettsklubber.

LES OGSÅ: Renholdsfirma konkurs

Proffsport AS er også offisiell leverandør og sponsor til sykkelrittet Artic Race of Norway.

Me Management AS er også oppført med halvparten av aksjene i eiendomsselskapet Eklund Panorama AS.

– Det ser ut som om aksjene i disse selskapene er overdratt forut for konkursåpningen, men vi undersøker om dette står seg, sier bostyrer Oftedal til RA.

LES OGSÅ: Flere konkurser enn før