Advokat Odd Jo Forsell i Stavanger tingrett. Tingrettsdommer Torbjørn Husebø i bakgrunnen. Foto: Øyvind Ellingsen

Dømt for å ha truet bostyrer Odd Jo Forsell

En mann i 30-årene er dømt for å ha truet advokat Odd Jo Forsell i forbindelse med hans arbeide som bostyrer.

For noen år tilbake døde faren til mannen i 30-årene, noe som igjen førte til at flere av farens selskaper gikk konkurs.

Da faren døde bodde tiltalte i en leilighet som tilhørte et av farens selskaper.

LES OGSÅ: Byggefirma i Sandnes konkurs med milliongjeld

Tiltalte bodde her gratis etter en muntlig avtale med sin far.

Selskapet som eide leiligheten var et av de selskapene som gikk konkurs og advokat Odd Jo Forsell ble oppnevnt som bostyrer for det aktuelle selskapet i desember 2012. I den forbindelse presenterte Forsell et krav mot tiltalte fra selskapets bo på  180.000  kroner i form av manglende husleie.

Tiltalte aksepterte ikke kravet og med renter og omkostninger har dette etter hvert kommet opp i 300.000 kroner.

Når det gjelder dette kravet har det blitt avsagt en uteblivelsesdom mot tiltalte.

LES OGSÅ: Forsvunnet renholder konkurs

I fjor var fortsatt ikke kravet betalt. Tiltalte ønsket å refinansiere lånet sitt, men dette ble vanskelig på grunn av uteblivelsesdommen.

Tiltalte nektet straffskyld da han nylig møtte i retten.

Ville få redusert kravet

Stavanger tingrett fant det likevel bevist at han den 1. september i fjor ringte Forsell på hans kontor for å snakke om dette.

Blant annet ønsket han å få slettet eller redusert kravet eller å få til en minnelig ordning.

Under samtale kom det fram at boet ikke ville ettergi noe av kravet.

LES OGSÅ: Ny butikk i Tasta Senter konkurs

Det førte til at samtalen endre karakter, at tiltalte ble svært hissig og sa følgende til Forsell:

«Hvis du ikke trekker kravet så kan du og familien din ikke føle dere trygge. Det vil skje noe i løpet av noen uker dersom du ikke trekker kravet. Du får se deg over skulderen i tiden framover.»

Vakte bekymringer

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett vakte trusselen bekymringer og politiet ble kontaktet.

I den forbindelse fikk tiltalte et besøksforbud, noe som ble opprettholdt i seks måneder.

Retten delte seg imidlertid når det gjaldt straffeutmålingen. Tingrettsdommer Magne Revheim Mæland mente at det var sterke allmennpreventive hensyn og at tiltalte skulle dømmes til ubetinget fengsel, noe som han begrunnet med følgende:

LES OGSÅ: Oljeektepar dømt for produksjon av marihuana

«Det vektlegges mer at det er tale om trusler som er framsatt overfor en bostyrer som opptrer på vegne av domstolen. Behovet for vern og beskyttelse for bostyrer som har en plikt til «å opptre på vegne av boet, og som ofte må gjøre vanskelige valg i forhold til debitorer og kreditorer, gjør at det må reageres strengt mot trusler som disse utsettes for i denne egenskap.»

Rettens mindretall bestående av de to meddommerne kom imidlertid med at tiltalte skulle slippe med 30 dagers betinget fengsel.

Forsell sier til RA at han ikke vil kommentere selve dommen.

– Men det er viktig for oss som er bostyrere at vi kan gjøre jobben vår uten å bli utsatt for trusler som dette, sier Forsell til RA.

LES OGSÅ: Direktør i byggefirma varetektsfengslet