Gartnerfirma på Sola konkurs

Ni ansatte mister jobben i forbindelse med at et gartnerfirma er slått konkurs.

Torsdag ble gartnerfirmaet Green Style AS slått konkurs i Stavanger tingrett.

Selskapet opplyser å ha ni ansatte og har drevet med beplantning av hager og parkanlegg.

LES OGSÅ: Renholdsfirma konkurs

Green Style AS har også drevet med steinlegging og steingjerdebygging.

Det var Skatteoppkreveren i Sola og Skatt Vest som begjærte firmaet konkurs.

Dette med bakgrunn i et krav på 261.975 kroner i skyldig skatt og avgifter.

LES OGSÅ: Flyttebyrå konkurs

Skyldneren opplyste å ikke ha annen gjeld enn kravet, at han ikke har vesentlige eiendeler, og at kravet kan betales innen et halvt år.

Retten la til grunn at Green Style AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet den 12. april i år.

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma konkurs