Fire tyske turister måtte ta taxi videre

Ble stoppet med overlast i kontroll.

Statens vegvesen hadde kontroll på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland onsdag kveld.

Av de 224 kjøretøyene som ble stoppet under dagens kontrollen ble ti tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll.

Resultatet av den utvidede konrollen var følgende:

Én minibuss med tyske turister ble stoppet med 500 kilo overlast. Det førte til at fire tyskere måtte ta taxi videre for at minibussen skulle være lovlig lastet.

Ett bruksforbud grunnet manglende sikring av gods.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

Én fisketransport fik bruksforbud grunnet overlast og avrenninger fra lasten, føreren må laste av 1000 kilo med fisk og kjøretøyet ble holdt igjen inntil overlastgebyr på 5600 kroner var betalt.

Eieren av et vogntog fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale for tunge kjøretøy.

Ett vogntog var lenger en tillatt og måte korte inn på lengden før det kunne forlate kontrollplassen.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med dette i vinduet

LES OGSÅ: Fikk bruksforbud på grunn av manglende hovedlys