Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Transportfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Johs. Sundfør AS som tirsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 183.403 kroner og at selskapets aktiva har ingen verdi.

Johs. Sundfør AS har holdt til på Avaldsnes og har drevet med transport og spedisjon.

Firmaet omsatte for nesten 1,4 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 97.000 kroner.

LES OGSÅ: Kiosk gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 3. november.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Fikk ikke lønn – ansatte slo entreprenørfirma konkurs