Fikk ikke kjøre videre med dette i vinduet

Syv fikk kjøreforbud da Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på E39 ved Sokn kontrollstasjon tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

113 tunge kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt, men ingen hadde for tung last.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på seks kjøretøy. Manglene gikk ut på defekt lys, sort film på sidevinduet foran og underkjøringshinder. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Fikk ikke lønn – ansatte slo entreprenørfirma konkurs

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring

En spesialtransport fikk kjøreforbud grunnet feil merking av lasten. Sjåføren måtte ordne det før videre kjøring

Under trafikkontrollen ble det også uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. Én varebil var for tung, og det måtte avlastes 200 kilo for videre kjøring.

LES OGSÅ: Fikk bruksforbud på grunn av manglende hovedlys

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten