T I Torkildsen Totalentreprenør AS erkjente å skylde Skatt Vest 851.931 kroner i merverdiavgift. Foto: Tore Bruland

Entreprenørfirma konkurs

Ti ansatte mister jobben i forbindelse med konkursen.

Følg Roganytt på Facebook!

Onsdag gikk Entreprenørfirmaet T I Torkildsen Totalentreprenør AS konkurs. Firmaet har forretningsadresse på Hana, og har blant annet drevet med tømring, snekring, våtrom, maling og fliselegging, jern og betong, graving og drenering med mer.

Det var Jæren tingrett som behandlet konkursbegjæringen fra Skatt Vest, og bakgrunnen for begjæringen var et krav på 851.931 kroner i skyldig merverdiavgift.

LES OGSÅ: Rudis Smoothie konkurs – 12 ansatte mister jobben

Daglig leder i T I Torkildsen Totalentreprenør AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

Ifølge daglig leder er virksomheten igangværende og antall ansatte er 10.

LES OGSÅ: Elite Rørinspeksjon AS på Kverneland er konkurs

Daglig leder erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

10. desember ble det holdt utleggsforretning mot T I Torkildsen Totalentreprenør AS uten tilstrekkelig til utlegg.

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma konkurs

Retten la til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 7. mars i år.

LES OGSÅ: To byggefirma konkurs