Oljekonsulentfirma konkurs

Torsdag og fredag har det blitt åpnet flere konkurser i Stavanger tingrett.

Torsdag ble firmaet Pontus Consulting AS slått konkurs.

Firmaet har drevet med konsulentvirksomhet i oljebransjen, og det var Skatt Vest som har begjært selskapet konkurs.

Kravet er på 537.640 kroner og har bakgrunn i skyldig merverdiavgift.

LES OGSÅ: Rudis Smoothie konkurs – 12 ansatte mister jobben

Innehaver av selskapet møtte ikke til rettsmøtet, men har i en e-post opplyst at selskapet har måttet dekke utgifter til en rettssak innehaveren har anlagt mot eierne av boligen som innehaveren leier, og løpende kostnader for hans familie.

Innehaveren har i denne e-posten også kommet med en redegjørelse på hvordan han skal betale det skyldige beløpet.

Vedkommende ba om utsettelse for konkursbehandlingen, men det ønsket ikke Skatt Vest.

Retten oppfattet eposten som om innehaveren erkjente å skylde Skatt Vest det aktuelle beløpet og at han ikke har midler til å dekke dette.

Retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling vil bli avholdt 7. mars i år.

SDS Consulting konkurs

Fredag meldte også selskapet SDS Consulting AS oppbud i Stavanger tingrett.

Selskapet opplyste at de hadde en gjeld på 950.000 kroner og ingen form for aktiva.

LES OGSÅ: Elite Rørinspeksjon AS på Kverneland er konkurs

Også dette selskapet har drevet konsulentvirksomhet innenfor oljenæringen.

Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt 11. mars.

To enkeltpersonforetak

Fredag ble også innehaverne av to enkeltpersonforetak slått konkurs.

Den ene er 53 år gammel tømmermann som skylder Skatt Vest og kemneren i Stavanger 290.912 kroner i form av moms, restskatt og forskuddsskatt.

Den andre var enn 47 år gammel bilpleier som skylder Skatt Vest og kemneren i Stavanger 237.228 kroner i moms, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

LES OGSÅ: Gave- og interiørbutikk i Stadionparken konkurs