Elite Rørinspeksjon AS ble tirsdag slått konkurs i Jæren tingrett. Foto: Tore Bruland

Elite Rørinspeksjon AS på Kverneland er konkurs

Med en gjeld på 6,8 millioner kroner til Jæren Sparebank er Elite Rørinspeksjon AS konkurs. I den forbindelse ha ni personer mistet jobben.

Tirsdag var det slutt for Kvernelands-firmaet Elite Rørinspeksjon AS.

Det var Jæren Sparebank som hadde begjært at firmaet skulle bli slått konkurs.

Kravet fra banken er på hele 6.883.832 kroner, og har sin bakgrunn i utestående, forfalt kassakreditt og forfalt gjeld etter gjeldsbrev.

Aktiva i Elite Rørinspeksjon AS er omkring 3,4 millioner kroner, og består av driftstilbehør, varelager og kundefordringer.

Elite Rørinspeksjon har også en skattegjeld på omkring 336.000.

Ni personer har mistet jobben, og driften av selskapet er per i dag innstilt.

Jæren tingrett kom til at betalingsvanskene ikke var av midlertidig art, og viste blant annet til at skyldneren erkjente å være insolvent.

Dermed kom retten til at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet den 9. mars i år.