Onsdag ble Rudys Smoothie AS slått konkurs i Stavanger tingrett. Det betyr at 12 ansatte mister jobben.

Rudis Smoothie konkurs – 12 ansatte mister jobben

Onsdag ble det åpnet konkurs i selskapet Rudis Smoothie AS.

Som en følge av konkursen mister 12 ansatte jobben.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte selskapet konkurs.

Dette med bakgrunn i krav på 184.592 kroner som relaterer seg til moms, arbeidsgiveravgift, personallistegebyr og forskuddstrekk.

Innehaver av Rudis Smoothie AS erkjente å skylde kravet, men sa at han ikke hadde mulighet for å betale det.

Det er begrenset med eiendeler i selskapet, herunder en bil, men denne er pantsatt.

Innehaveren opplyste at selskapet også har gjeld til leverandører og huseiere.

Regnskapet for 2015 viser at gjelden totalt er på 1,3 millioner kroner.

Inntil konkursen har Rudis Smoothie vært i drift ved selskapets utsalgssteder på Bystasjonen i Sandnes og på Tasta Senter.

Rudis Smoothie AS har også et utsalgssted i Bergen, hvor det for tiden ikke er drift.

Stavanger tingrett viste til Rudis Smoothie AS hadde erkjent insolvens.

Retten kom til at Rudis Smoothie AS ikke kunne dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsproblemene ikke var midlertidige.

Dermed mente retten at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt 11. mars i år.