To byggefirma konkurs

I forrige uke var to byggefirma og meldte oppbud i Stavanger tingrett.

Det ene av dem var var Andrecris Bygg AS som holder til på Ølberg.

Selskapet har tre ansatte som nå mister jobben.

Forrige uke var det også slutt for MR11 Bygg AS.

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma konkurs

Også det firmaet har meldt oppbud og har fire ansatte som mister jobben.

Dette firmaet har hatt forretningsadresse i Ullandhaugveien.

Begge firmaene har jobbet med oppføring av bygninger og retten kom til at begge var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at for begges del var vilkårene til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

LES OGSÅ: Butikk i Tasta Senter konkurs

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer i begge selskap og skiftesamlinger vil bli avholdt henholdsvis 9. og 16. mars i år.