Dette var ikke ok for kontrollørene

Sjekket tungtransport.

Statens vegvesen hadde tungtransport-kontroll ved Krossmoen kontrollstasjon langs E 39 torsdag. 161 kjøretøy var inne på kontrollplassen, mens ni av dem ble valgt ut for grundigere teknisk kontroll. 95 kjøretøy måtte gjennom en forenklet sjekk.

Vinterutrustning, vektkontroll og lastsikring var på agendaen til konotrllørene.

Et utenlandskregistrert kjøretøy hadde for lang last på kjøretøyet. Sjåføren fikk kjøreforbud fram til lengden var akseptabel.

På et annet kjøretøy avdekket den tekniske tilstandskontrollen mangel på luftlekkasje og baklykt. Sjåføren fikk en mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Ett vogntog blir rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.

Én sjåfør fikk pålegg for kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvinduet.

LES OGSÅ: Vogntog måtte sette fra seg last