ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY, NTB SCANPIX

Datafirma gikk konkurs

Onsdag var det slutt for et datafirma i distriktet.

Det var firmaet E.R. Consulting AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

E.R. Consulting AS har holdt til på Lura i Sandnes og har drevet med lyd, film og datatjenester.

Firmaet opplyste at gjelden er på 1.202.105 kroner og at selskapets aktiva i det vesentligste består av kontormøbler med anslått verdi på 15.000 kroner. E.R. Consulting AS har hatt fire ansatte og selskapet opplyste i retten at virksomheten nå er innstilt.

E.R. Consulting AS omsatte for 813.000 kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat på 468.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Skole gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. september.

LES OGSÅ: Take away-sted har gått konkurs

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs