Skole gikk konkurs

Tirsdag var det slutt for en skole i distriktet.

Det var Petroleumsteknisk Akademi AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Petroleumsteknisk Akademi AS har drevet med undervisning innenfor oljefag og har holdt til i Kannikgården i Stavanger.

Petroleumsteknisk Akademi AS hadde minus 180.000 kroner i driftsinntekter i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 1,1 millioner kroner før skatt.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Take away-sted har gått konkurs

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det ble også lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. september i år.

LES OGSÅ: Burgersted gikk konkurs

LES OGSÅ: Utested slått konkurs – før det fikk åpnet