Det siste året har jeg pendlet mellom Oslo og Stavanger med regiontog. 15 turer tur-retur på Sørlandsbanen har det blitt. Da har jeg funnet ut hvorfor folk foretrekker flyet. Jeg har tapt tid og penger så det rekker, skriver Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat, Anna Kvam. Foto: Roy Storvik

Tog er dobbelt så dyrt som å fly

DEBATT: Vi ligger på europatoppen i antall flyreiser. Dette kreves det politikk for å endre.

Av Anna Kvam, 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne i Rogaland

Det siste året har jeg tapt tusenvis av kroner og hundrevis av arbeidstimer på å ta toget. Med den lange reisetiden og høye prisen på togstrekningene mellom norske byer, er det ikke rart vi ligger på europatoppen i flyturer innlands.  Dette kreves det politikk for å endre.

Det siste året har jeg pendlet mellom Oslo og Stavanger med regiontog. 15 turer tur-retur på Sørlandsbanen har det blitt.  Da har jeg funnet ut hvorfor folk foretrekker flyet. Jeg har tapt tid og penger så det rekker.

I løpet av et halvt år med turer mellom Stavanger og Oslo omtrent annenhver uke,  vil man tape omtrent 10.000 kroner på å ta toget. Dette er under forutsetning av at man bestiller omtrent to uker i forveien, og velger nattog med kupè omtrent halvparten av gangene. Om man regner inn reisetid til og fra flyplass, taper man fortsatt omtrent 150 timer på å ta toget sammenlignet med fly. 

Dette er et kjempeproblem, og ingen burde la seg overraske over at folk velger fly under disse forutsetningene. Flytrafikk er en av de verste kildene til klimagassutslipp. Dermed er den lille statistikken min på den ene siden nedslående. På den andre siden er den svært oppløftende: vi kan kutte utslipp som monner om vi reduserer flytrafikken noe. Da trengs det et løft for tilbudet til togpassasjerene.

For det første må reisetiden mellom de store byene kuttes. Reisetiden mellom Oslo og Stavanger kunne kommet godt under 6 timer om vi fikk dobbeltspor på hele Jærbanen og koblet Sørlandsbanen sammen med Vestfoldbanen gjennom det som omtales som  «genistreken».

I tillegg burde det være mulig å samle bonuspoeng hos NSB på samme måte som hos de store flyselskapene. I kombinasjon med en flyseteavgift vil dette gjøre tog til et aktuelt alternativ for de fleste. Noen pendlerreiser vil kunne kuttes til fordel for videokonferanse, mens brorparten av reisene vil kunne flyttes over på et langt mer konkurransedyktig tog.

Dessverre er prosjektene som raskt ville kuttet reisetid på Sørlands- og Bergensbanen flyttet langt fram i tid i regjeringens forslag til transportplan. Mer asfalt prioriteres høyere enn dobbeltspor nå. 

Samtidig ønsker både Høyre, Arbeiderpartiet, Frp og KrF å bygge ny rullebane på Gardermoen. En rullebane som ikke engang er nødvendig gitt antatt vekst i flytrafikk, men som bygges for å skape mer! Vi risikerer derfor fire nye år med vekst i flytrafikken innenlands, og dermed større utslipp.

De store partiene vedtar ambisiøse mål for utslippskutt med den ene hånda, og fører en transportpolitikk designet for større utslipp med den andre. Etter mitt år som pendler på regiontoget, må jeg si det irriterer meg kraftig.

For dagens klimafiendtlige reisemønstre kan vi ikke laste mannen og dama i gata for. Politikerne må fikse et håpløst system.