Det er først når plasten har forlatt Stortinget at politikerne setter i gang arbeidet med å stanse den farlige forsøplingen den medfører.

Stortingsplast på avveie

Ti år etter at Stortinget bestemte seg for å bli miljøvennlig, sorterer stortingsrepresentantene fortsatt ikke plast.

 

På ingen av kontorene, som nå tas i bruk av 169 nye og gamle representanter, er det lagt til rette for kildesortering av plast.

Der er det bare to kurver; én for papir og én for restavfall.

LES OGSÅ: Havet – en søppelplass

– Voksende problem

Slik er det til tross for at en rekke sentrale politikere har uttalt seg i sterke ordelag om den generelle plastforsøplingen.

– Hvert år ender 12 millioner tonn plast i havet. Dette må stoppe, har statsminister Erna Solberg (H) uttalt.

– Plastforurensning i havet er verdens kanskje raskest voksende miljøproblem, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) påpekt.

Regjeringen har også fulgt opp med konkrete bevilgninger. Bare i år skal det brukes 60 millioner kroner for å rydde strender og sjøbunn for plast.

Men på politikernes hjemmebane, Stortinget, er det altså tilsynelatende ikke så farlig hvor plasten havner.

– Pinlig

– Pinlig, mener nyvalgt stortingsrepresentant og nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm.

– Vi har allerede tatt opp saken i interne møter og kommer til å foreslå bedre kildesortering i høst, forteller hun.

– Hvorfor er dette pinlig?

– Det er jo litt pinlig at de folkevalgte ikke kan kildesortere på jobben, når vi samtidig ber folk sortere hjemme av hensyn både til god ressursutnyttelse og klima, svarer Bastholm.

– Stortinget er en hyggelig og godt tilrettelagt arbeidsplass på nesten alle måter, men vi har nok litt å gå på når det gjelder miljø. Det er dessverre mange arbeidsplasser som mangler plastsortering, men Stortinget burde være i forkant, teste løsninger og vise hva som er mulig, tilføyer hun.

LES OGSÅ: Havet flyter over av søppel

Ti års satsing.

Stortinget har lenge vært opptatt av å bli mer miljøvennlig. I 2007 tok Stortingets daværende direktør, Hans Brattestå, initiativ til miljøsatsingen «Grønt Storting». En miljøstrategi ble godkjent i januar 2008. I dag har alle enheter i Stortingets administrasjon ansvar for å leve opp til Stortingets miljømål, og det rapporteres på utviklingen i blant annet totale avfallsmengder.

De var på sitt høyeste i 2013. Da produserte stortingsrepresentantene og de øvrige som arbeider på Stortinget, 388.586 kilo avfall. Det tilsvarer 1.065 kilo avfall hver eneste dag året rundt.

Papir utgjør en betydelig mengde av stortingsavfallet. I 2013 ble det resirkulert 192.103 kilo med papir. Det tilsvarer i gjennomsnitt 526 kilo papiravfall hver dag, drøyt 3 kilo per stortingsrepresentant.

«Tallene varierer og avfallsmengden topper seg hvert fjerde år i forbindelse med stortingsvalgene når stortingsrepresentantene rydder og kaster etter sin stortingsperiode.»

Det får Dagsavisen opplyst fra Eiendoms-, service- og sikkerhetsavdelingen.

Dermed ligger det an til ny vekst i avfallsmengdene i år, etter at de i fjor var nede på 258.504 kilo.

LES OGSÅ: 2050: Mer plast enn fisk i havet

– Svært lite plastavfall

Når det gjelder hvor mye plastavfall som genereres på Stortinget, foreligger det ikke fullstendige tall, etter som ikke all plasten blir kildesortert. I dag er det bare lagt opp til kildesortering «der det forekommer plast», på kjøkken, i hustrykkeriet, ved postsenteret og i avisutdelingen. I løpet av årets åtte første måneder ble nær 1,3 tonn plast tatt hånd om der. Det utgjorde 1,7 prosent av det sorterte avfallet, og ikke mer enn 0,7 prosent av den totale avfallsmengden.

«Det er ikke lagt opp til kildesortering for plast på kontorene fordi de har vist seg å produsere svært lite plastavfall», får Dagsavisen også opplyst.

Une Aina Bastholm i MDG fastholder at det er behov for kildesortering av plast også på Stortinget.

– Å produsere vanlig plast krever store mengder olje og gass. Å resirkulere plast er avgjørende for å utvikle en sirkulærøkonomi der ressursene gjenbrukes, understreker hun.

LES OGSÅ: Bevilger 10 mill til FN-kamp mot plast

– Er fornøyd

Administrasjonen på Stortinget er selv fornøyd med «oppnådde mål når det gjelder energiforbruk og avfall», får Dagsavisen opplyst.

«Det jobbes kontinuerlig med kildesortering, og digitale verktøy er tatt i bruk på stadig flere områder, slik at den totale papirmengden er redusert», får vi også opplyst.

LES OGSÅ: Handelsnæringen innfører miljøavgift på plastposer