PLAST I HAVET: En tom fiskekasse flyter i sjøen.FOTO: JON AMTRUP

2050: Mer plast enn fisk i havet

Vi må styrke innsatsen mot marin forsøpling.

En stille dag på vei over fra Skagen til Sørlandet. Solen skinner ned på et hav som bare brytes av en pen krusning – og en tom fiskekasse som skvalper rundt midt i alt det vakre blå.

Marin forsøpling er et gigantisk problem som bare vokser og vokser. Innen 2050 vil havet ifølge forskere inneholde mer plast enn fisk. Ikke bare fordi altfor mange ser på havet som en søppelplass, men også fordi vi overfisker. Framtidsutsikten er skremmende, og vi kan alle se den. Marin forsøpling er et så synlig miljøproblem et selv de mest hardnakkede klimafornekterne ikke har andre veier å rette blikket. Alle er mot marin forsøpling.

Søppelet som flyter inn til våre kyster er globalt og det er private initiativ som har sørget for at det også har blitt en global bevegelse. Det er oss om enkeltindivider som rydder strender, øyer og hav. Hvert år havner åtte millioner tonn søppel i verdenshavene. Vi har ikke en sjanse i havet til å plukke opp alt, og det vi plukker opp sliter vi med å bli kvitt selv.

Tilbake til båten: Vi legger om kursen og etter litt finmanøvrering og felles henging over siden klarer vi å få kassen om bord. Det er det seilere gjør. Vi plukker de søppelet vi finner. Men hvor skal vi gjøre av alt søppelet vi finner? Det er her politikerne enkelt kan gjøre en forskjell.

Miljødirektoratet lanserte tidligere i år syv tiltak for å bekjempe marin forsøpling. Ett av de viktigste er å videreføre tilskuddordningen for tiltak mot marin forsøpling. Men det er for defensivt.

Regjeringen må styrke tilskuddordningen slik at det kan etableres et mottaksapparat for søppel på land, samt løsninger for at innsamlet avfall i strandkanten og på øyene kan hentes. Miljødirektoratet mottar hvert år mange gode søknader som må avslås. De 15 millionene som regjeringen i 2016 hadde satt av til tiltakene var altfor puslete. 2,5 millioner av disse gikk til organisasjonen HoldNorgeRent for å dekke mindre utgifter folk har hatt til transport og innlevering av marint avfall etter strandryddeaksjoner.

Norges Seilforbund var en av mange som fikk avslag på søknad om mottak i våre foreningers havner for søppel som seilerne plukker på sine turer.

Norges Seilforbund har nemlig 25.000 engasjerte seilere langs hele landet. Vi seiler langs holmer og skjær, nyter stillheten på havet store deler av året. Vi ser alt søppelet som flyter rundt. Vi tar ansvar og plukker opp det vi ser, og det er dessverre mye.

Norges Seilforbund har i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB akkurat lansert appen Hold Havet Rent. Den skal stimulere våre foreninger og deres medlemmer til ytterligere innsats gjennom at de registrerer alt avfallet de finner og konkurrerer mot medseilere og naboforeninger om å plukke søppel. Det er egentlig en trist ting at vi må gå til dette skrittet. Men det er også symptomatisk for hvordan marin forsøpling blir holdt i sjakk langs verdens vakreste kyst. Det er det sivile samfunnet som tar ansvar for at søppel, som i all hovedsak stammer fra industrien, havner i havet. Bortsett fra en veldig prisverdig årlig aksjon på Svalbard og litt støtte gjennom Miljødirektoratet gjør det offentlige forsvinnende lite i forhold til hva vi privatpersoner gjør. Industrien gjør enda mindre.

Derfor bør ansvarlige politikere som stadig snakker om marin forsøpling, det har jo blitt veldig politisk korrekt å mene noe om dette, la ordene følges av penger. Lørdag arrangerer Hold Norge Rent strandryddeaksjonen «Hold høsten ren». Hold Norge Rent er selve prakteksemplaret på god idé omsatt i handling som har resultert i suksessen strandryddedagen. Norges Seilforbund er medlem og i en kystnasjon som Norge med uendelig mange bedrifter knyttet opp til alt som skjer i, på og ved vannet så bør absolutt flere bedrifter og organisasjoner ta sitt ansvar og melde seg inn.

Da har de gjort litt. Politikerne bør også gjøre sitt. Mens vi andre rydder 17. september så foreslår vi at regjeringen benytter dagen til å øke bevilgningen til Miljødirektoratet slik at tonnevis med søppel som tusenvis av privatpersonene rydder fra våre strender har et sted å levere avfallet kostnadsfritt. En tidobling av fjorårets bevilgning hadde monnet. Det hadde vært en god start for en nasjon som har bygd sin rikdom på havet – og skal fortsette å bygge vår fremtid på den.