Søviknes må svare Stortinget om oljeåpning i Barentshavet

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) må svare på spørsmål fra Stortingets energi- og miljøkomité om Barentshavet Sørøst ble åpnet på feil grunnlag.

Det er klart etter et møte i komiteen torsdag.

– Stortinget gir nå regjeringen og oljeministeren marsjordre til å rette opp i feilene som gjør at vi nå har historisk høye tildelinger av letelisenser i et sårbart område, sier Miljøpartiet De Grønnes (MDG) stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

– I svaret fra Søviknes vil det fremkomme at lønnsomheten i Barentshavet sørøst er langt lavere enn det Stortinget til nå har fått opplyst. Det kan til og med fremkomme at åpningen av Barentshavet Sørøst kommer til å bli et tapsprosjekt for den norske stat og dermed for alle nordmenn, sier han.

Stoknes understreker at svaret fra Søviknes vil avgjøre om partiet fortsatt har tillit til ham.

I fjor ble det avdekket at Oljedirektoratet i konsekvensutredningen feilberegnet prognosene for framtidige inntekter fra Barentshavet Sørøst med over 100 milliarder kroner. Beslutningen om å gi tillatelse til oljeleting i området ble tatt av Stortinget i 2013, da de rødgrønne hadde flertall.

MDG mener imidlertid Søviknes har ansvar for ikke å ha rettet opp i manglene i konsekvensutredningen og sørget for korrekt informasjon til Stortinget.

Det har tidligere vært klart at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ikke ville ta opp saken.