Roganytt

Elev slo lærer slik at han gikk i bakken

Gikk i bakken da han fikk et knyttneveslag i ansiktet av eleven.

Foto: Tore Bruland

Den 15 år gamle gutten erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da saken var oppe i Stavanger tinghus.

Hendelsen fant sted ved en skole i distriktet 9. november i fjor. På dette tidspunktet oppholdt han seg på et klasserom i et frikvarter. Han var da sur på en medelev som han hadde noe uoppgjort med. En lærer på skolen hadde vakt dette frikvarteret og da han var på vei inn i skolebygningen observerte han at det var en «høyere stemning» enn normalt og at det var elever i et klasserom som ikke hadde tillatelse til dette. Inne i klasserommet fant han 15-åringen og en medeleven. Sistnevnte var tydelig redd og sa til læreren «dersom du går er det ute med meg».

15-åringen sa at læreren skulle gå og medeleven bli. Læreren forsøkte å skille elevene ved å løse opp situasjonen. Han ba også medeleven om å gå, men 15-åringen sperret døren. Det oppsto da knuffing mellom læreren og 15-åringen som i forbindelse med dette kom borti brannalarmen som ble utløst. 15-åringen sa til læreren at han ikke var redd ham, at han skulle ta ham og at han skulle skade hans ektefelle. 15-åringen dyttet deretter læreren i skulderen og slo ham med et kraftig slag med knyttet neve i ansiktet, slik at læreren gikk i bakken.

Truet med kniv

Etter dette forlot 15-åringen klasserommet og gikk inn på et annet klasserom. I forbindelse med at brannalarmen var utløst observerte en annen lærer at 15-åringen var inne på et klasserom. Hun gikk inn i dette og ba han om å forlate bygget. Han beveget seg da mot henne med en kniv i hånden og ba henne om å gå vekk, noe som førte til at læreren løp ut av bygget.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for at han ved vold og trusler har søkt å påvirke yrkesutførelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 15-åringen er ung, at han tilsto forholdene umiddelbart og at sett hen til hans unge alder har saken blitt liggende litt lenge hos politiet. Dermed ble straffen satt til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget i to år på det særvilkår at han gjennomfører ungdomsoppfølging med en gjennomføringstid på seks måneder.