Roganytt

Gjest fant åtte pilleglass med narkotiske tabletter under dyne i hotellseng

Rommet var ikke vasket før det ble solgt videre til neste gjest.

En 43 år gammel mann fra Stavanger er dømt for å ha oppbevart 769 Rivotril-tabletter på et hotellrom i Stavanger-området.

43-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus, men retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette og la følgende til grunn:

Fredag 6. mars i fjor, omkring klokken 20.00, sjekket 43-åringen inn på et hotell i distriktet. Han fikk tildelt et rom, og la på sengen under dynen en pose med åtte glass med totalt 769 tabletter Rivotril inneholdende det narkotiske virkestoffet klonazepam. 43-åringen vandret rundt på hotellet og framsto som ruset for betjeningen. Han ble derfor bedt om å sjekke ut. 43-åringen sjekket ut rundt klokken 22.00, men tok ikke med seg tablettene som ble værende igjen på rommet. Han kom tilbake etter kort tid og sa at han hadde glemt igjen en mobiltelefon på rommet. Betjeningen gikk til rommet, men fant ingen mobiltelefon, kun gjenglemt alkohol. Tablettene ble funnet av en hotellgjest som fikk tildelt samme rom dagen etter. Gjesten varslet hotellbetjeningen som senere overleverte tablettene til politiet.

Så ubrukt ut

To ansatte på hotellet forklarte i retten at ingen andre hadde hatt tilgang til rommet etter at 43-åringen sjekket ut og den nye gjesten sjekket inn neste dag. De forklarte også at rommet så ubrukt ut etter at 43-åringen forlot det, og rommet var derfor ikke vasket før det var solgt videre til ny gjest.

Dermed fant retten det bevist utover enhver rimelig tvil at 43-åringen har oppbevart det narkotiske stoffet på hotellrommet, og at han har gjort dette med forsett.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det i denne saken er snakk om en ikke ubetydelig mengde narkotika, og at det ved en slik mengde foreligger en betydelig spredningsfare.

Retten la også vekt på at 43-åringen er dømt for tilsvarende forhold tidligere. I formildende retning la retten vekt på at saken var blitt gammel og at den var ferdig etterforsket i september i fjor.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager. Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: