– Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon, skriver Roy Steffensen (Frp). Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pensjonsbløffen fra Ap

DEBATT: Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon.

Av: Roy Steffensen, Stortingsrepresentant, Frp

Frp er eneste parti som er imot både underregulering av pensjon, og avkorting av pensjon for gifte og samboende pensjonister. I regjering har vi likevel fått gjennomslag for redusert avkorting fra 15 prosent til 10 prosent, et grep som kommer 650.000 pensjonister til gode i form av 8000 kroner mer i året i økt pensjon per par. I regjering har vi totalt styrket pensjonisters økonomi med om lag 7 milliarder kroner, penger som de ikke ville fått uten Frp i regjering. I tillegg til avkortingen betaler en gjennomsnittlig pensjonist nå 3000 kroner mindre i skatt enn i 2013, og vi har i samarbeid med KrF og V i to omganger økt pensjonen for enslige minstepensjonister med totalt 8000 kroner.

Dette er fakta, men Arbeiderpartiet har den siste uken produsert en rekke videoer hvor de skylder svekket kjøpekraft for pensjonister på Frp. Det kan virke som om Arbeiderpartiet har overlatt Facebook-kontoen sin til Helga Pedersen, for makan til sverting av regjeringen og Frp skal man lete lenge etter.  

Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon. For dem som har lest Jens Stoltenbergs bok så er det ingen tvil om at pensjonsreformen, og underregulering av pensjonistene, er en av hans store seire som statsminister. Han fikk stortingsflertallet, og LO, med seg på at det var fornuftig å regulere pensjonen i takt med den generelle lønnsveksten, minus 0,75 prosent. Med svak lønnsvekst de siste årene, har konsekvensen vært at dette har gått kraftig ut over pensjonistenes kjøpekraft. I regjering har vi dessverre ikke fått gjennomslag for å gjøre noe med underregulering, men det skyldes at pensjonsreformen ble vedtatt ganske nylig, i 2011, av alle andre partier enn Frp, og at viljen til å gjøre om på reformen ikke er til stede hos de andre partiene.

Jonas Gahr Støre skrøt av pensjonsreformen senest i sin landsmøtetale i år, og finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen trakk i Stortinget 5. april fram at pensjonsreformen kanskje er den viktigste reformen i nyere tid for norske statsfinanser. Oversatt fra politikerspråk betyr det mest besparelser, og besparelsene har her gått ut over pensjonistene. I samme debatt poengterte Jonas Gahr Støre helt riktig at Frp var imot pensjonsreformen, og at vi dermed var imot at det var pensjonistene som skulle bære besparelsen på sine skuldre.

Frp stemte imot pensjonsreformen i 2011. Vi er nemlig imot underregulering av pensjon, fordi vi mener det er ingen logikk i at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke også skal kunne ta del i den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen bare fordi de nå er pensjonister.

Arbeiderpartiet ser nå at Jens Stoltenbergs modell slo ut feil, men når de nå presenterer en ny modell, legger de likevel fortsatt opp til underregulering. Dette er ikke annet enn et forsøk på å lure pensjonistene, og fortsatt legge besparelsen på pensjonistenes skuldre. Jeg tror pensjonsbløffen fra Ap blir avslørt av velgerne i september. Realiteten er at dess større Frp, det eneste partiet som vil fjerne både underregulering og avkorting, blir ved valget, dess mer gjennomslag vil vi få i vår kamp for å styrke pensjonisters økonomi.