Offerspill SK får stemmerett

Norges Sjakkforbund har konkludert med at Magnus Carlsens nystartede klubb Offerspill får stemmerett under Kongressen i Sandefjord 7. juli.

– Helt feil, sier jussprofessor Geir Woxholt.

Striden står om Norges Sjakkforbund skal si ja til en sponsorkontrakt med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år eller ikke.

Sjakk-Norge er splittet i spørsmålet. Mens Offerspill SK er for den framforhandlede sponsoravtalen, har mange tatt til ordet for å si nei til den.

Der Magnus Carlsens manager Espen Agdestein for eksempel ivrer for å få avtalen stemt gjennom på Kongressen, er Espen Agdesteins bror Simen Agdestein imot den. Simen Agdestein var i mange år Magnus Carlsens lærer på NTG i Bærum og er fortsatt en av Norges beste spillere.

LES OGSÅ: Skuffet over Carlsen

Støtter konklusjon

I konklusjonen utarbeidet av advokatfirmaet Kvale på oppdrag for Norges Sjakkforbund (NSF) står det blant annet følgende, ifølge VG :

«Vår konklusjon er at det antall delegater OS har krav på basert på deres innrapporterte medlemstall per 1. juli 2019, har stemmerett på Kongressen. Om det skulle bli reist innsigelser mot deres stemmerett og krav om avstemning om dette på Kongressen, vil OS-delegatene ha stemmerett i en slik avstemning forutsatt at den møteleder som åpner Kongressen ikke har nektet å oppføre dem på delegatlisten. Vår vurdering er at møteleder ikke har hjemmel til å nekte å oppføre OS delegatene på delegatlisten.», heter det i konklusjonen.

Sjakkpresident Morten L. Madsen sier til Aftenposten at NSF støtter seg til den juridiske vurderingen.

På spørsmål om sjakkforbundet stiller seg bak konklusjonen sier Madsen følgende:

– Det var intensjonen da vi hentet den inn. Vi trengte å hente juridisk kompetanse for å få dette vurdert på en ordentlig måte, sier Madsen.

LES OGSÅ: Norge trekker VM-søknad

Annen oppfatning

Jussprofessor Geir Woxholt har en helt annen oppfatning enn juristene til både Magnus Carlsen og Offerspill SK og Norges Sjakkforbund.

– Jeg har lest advokat Reuschs notat (Carlsens jurist) og advokatfirmaet Kvales notat (forbundets jurist), og er uenig både i innholdet og konklusjon, sier ekspert på foreningsrett, Geir Woxholth, om uttalelsene som kom fra både Offerspill SK og sjakkforbundet i dag, skriver Woxholt i en epost til VG.

– Jeg noterer meg at sjakkforbundets advokat uttaler at hans konklusjon ikke er tvilsom. Det er med respekt å melde et fullstendig ukvalifisert standpunkt faglig sett. Dermed sår det tvil om habiliteten, skriver Woxholth.