Tiltalt i Regestrand-drapet: – Føles som en drøm

Den eldste av de to tiltalte svarte på spørsmål fra aktor og forsvarere andre dag av retten.

Tirsdag startet rettsaken mot de to 23 år gamle mennene som er tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli før jul i fjor. 

Rettens første dag forklarte den yngste av de to 23-åringene seg om hva som skjedde drapsnatten. Onsdag fikk den eldste av de to tiltalte spørsmål fra aktor og forsvarere.

Aktor Arvid Malde stilte spørsmål rundt hendelsesforløpet den aktuelle natten, hvorfor ting ble gjort og hvordan de ble gjennomført. På veldig mange av spørsmålene fra aktor svarte tiltalte at han ikke husker. 

Tiltalte svarte at han husker at han og den andre tiltalte var på Varhaug stasjon og at det kom en mann mot dem. Han sier også at han husker å ha slått Sveli da de etter hvert kom seg til Vigrestad stasjon etter kjøreturen. På de fleste andre spørsmål som omhandler drapsnatten svarer tiltalte at han ikke vet eller husker. Under aktors utspørring sa han også flere ganger at han ikke følte seg som seg selv og at det tok lang tid før han kom til seg selv igjen. Derfor kan han heller ikke bekrefte eller avkrefte ting han har sagt i tidligere avhør eller ting hans medtiltalte har sagt, sier han i retten.

– For meg føles dette som en drøm. Jeg må bare forklare hvordan drømmen kjennes ut, sa tiltalte i retten. 

LES OGSÅ: Regestrand-drapet - dag to i retten (+)

Kalte avdøde "retard"

Aktor la også fram en rekke meldinger som ble sendt fra tiltalte til en annen person under bilturen med Sveli fra Varhaug til Vigrestad. Her skriver tiltalte at han har funnet en bil og han omtaler flere ganger avdøde Sveli som "retard". I meldingene skriver også tiltalte om å hive Sveli i bagasjerommet. 

Tiltalte forklarer at han ikke husker å ha skrevet disse meldingene og at han ikke skjønner noe av det. 

Aktor spør så tiltalte om han tror den yngre 23-åringen ønsker å være med på handlingene som foregår denne kvelden. Tiltalte svarer at han ikke husker, men at han ikke tror den andre vil være med på noe av dette.

I avhør skal den eldste 23-åringen ha sagt at han ikke tror den andre ønsker å være med på dette, fordi han "ikke gjør sånt". Han sa også at den yngre var "midt i det" og at han kanskje følte seg presset eller at han ikke hadde noe annet valg. At kanskje den yngste av dem var redd det ville skje noe med han også dersom han bare dro.

LES OGSÅ: Regestrand-saken: En av de tiltalte beklager til Svelis foreldre (+)

Mener han ikke var seg selv

Aktor spør også om tiltalte tok bilder denne kvelden, men det kan ikke tiltalte huske. Aktor viser så fram bildene tiltalte tok av Sveli og spør mer om volden som ble utøvd. 

– Har du fortrengt dette, spør aktor. 

– Jeg påstår at jeg ikke har vært meg selv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det. Det er mye man kan forklare når man ikke er seg selv, svarer tiltalte. 

Deretter spør aktor om tiltalte sjekket om Sveli var i live i løpet av natten. Tiltalte sier han ikke kan huske å ha gjort det. Han hevder han har blitt påvirket av hva andre har bedt ham si. 

Aktor vil vite hvem han har blitt påvirket av, hvorpå tiltalte svarer "folk" og ikke ønsker å utdype dette nærmere. 

LES OGSÅ: Regestrand-drapet: Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld

Husker ikke

Videre lurer aktor på hva som skjedde da de kom til Regestranden. Han spør tiltalte hva han så og om han var delaktig i å helle bensin over Sveli. Tiltalte sier han hørte at Sveli ble utsatt for vold og at han så det ble helt bensin over ham. Han sier også at han tar en lighter og tenner på og at han husker det var mørkt ute, men at han ikke husker om han selv helte på bensin. 

Aktor sier tiltalte har forklart seg om dette i avhør flere ganger. 

– Nå er jeg her for å fortelle det jeg faktisk husker, og det kan jeg ikke huske. Jeg forteller bare det jeg husker jeg har gjort, svarte tiltalte.

Aktor leser opp deler av hendelsesforløpet fra stranden slik tiltalte har forklart i tidligere avhør. Heller ikke dette husker tiltalte. 

– Det kan godt være det stemmer, og det kan godt være det ikke stemmer, svarer tiltalte. 

Til slutt stilte aktor spørsmål ved tiltaltes medisinbruk. På grunn av en kronisk sykdom ble tiltalte innlagt på Stavanger universitetssjukehus i slutten av november før han fikk forskrevet medisiner. Tiltalte mener han reagerer dårlig på disse medisinene og at han i utgangspunktet ikke ville ta dem, men at han følte seg presset til å gjøre det. Han hevder videre at han har fulgt anbefalt dosering.

LES OGSÅ: Regestrand-drapet: Nå starter rettssaken (+)

Føltes som en drøm

Aktor avslutter utspørringen, og tiltaltes forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall tar over. Han spør blant annet tiltalte om han har gjort seg opp noen mening om hva han tror har skjedd og om at han tror det som har blitt forklart om natten er sant. 

– Det kan jo tyde på at en del er sant, men jeg kan ikke huske, så jeg kan ikke bekrefte for meg selv. Det kan dessverre se sånn ut at mye er sant som han sa, sier tiltalte. 

Tiltalte sier videre at han ikke kan husker hvordan formen hans var da han ble pågrepet eller hvordan egen tilstand var i de to første avhørene. Forsvarer Brodwall spør så når tiltalte følte han begynte å komme til seg selv igjen, i og med at tiltalte har sagt at han ikke følte seg som seg selv. Tiltalte svarer at det ikke er så lenge siden, og at det tok tid for ham å forstå at han ikke har vært seg selv "i hodet". 

Brodwall spør om tiltalte kan forsøke å forklare hvordan han føler seg annerledes nå enn da. 

– Det var akkurat som en drøm, liksom. Jeg klarer ikke sette meg inn i hvordan jeg har følt eller tenkt eller hvordan andre har følt. Det er rart, for hvis jeg tenker tilbake til andre situasjoner kan jeg huske hvordan jeg følte, om jeg var sint, glad eller redd. Men i akkurat dette kan jeg ikke huske, sier tiltalte. 

LES OGSÅ: Mener Sigbjørn Sveli var i live da han ble satt fyr på

Tilfeldig og grusomt

Forsvareren spør så om han kan forsøke å forklare hvordan han har blitt påvirket av andre, og hvem som har påvirket ham. Tiltalte forklarer at han har vært i fengsel en stund og at andre innsatte har kommet med råd om hva han bør si og hva som kan være bra for ham å si. Han sier videre at det har blitt en del snakk om saken i fengsel og at de andre innsatte har vært nysgjerrige, men at han ikke hører på råd fra de andre innsatte lenger, men heller lukker ørene. 

Brodwall spør tiltalte om han kan beskrive seg selv slik han mener han vanligvis er. Tiltalte beskriver seg selv som forholdsvis rolig, men at han sliter med sine ting. 

Tiltalte er, i tillegg til drap eller medvirkning til drap, også tiltalt for trusler mens han satt i fengsel. Forsvarer spør om han kan beskrive egen form mens han satt i fengsel, hvorpå tiltalte svarer at han ikke greier det, men at han greier å si at han ikke var som han er nå. 

– Hvorfor? 

– Det er ikke noe som gjenspeiler hvordan jeg er. Å gå til angrep på noen sånn. Det har jeg aldri gjort i mitt liv før jeg startet på disse medisinene, da skjedde det mye galskap, sier tiltalte. 

Forsvareren spør så om han klarer å sette ord på det han føler rundt det han har vært med på. 

– Jeg har tenkt på om jeg skal sette ord på det, men jeg greier ikke finne de rette ordene. Jeg klarer ikke å forstå hvordan jeg kunne gjort noe som dette. Noe så tilfeldig og grusomt. Jeg klarer ikke skjønne det selv. Hvorfor jeg har gjort det og hva som har foregått, svarte tiltalte. 

LES OGSÅ: Regestrand-drapet: På det meste har over 40 personer jobbet med saken

Mener medtiltalt er lettpåvirkelig

Deretter var det den andre tiltaltes forsvarer, advokat Ghous Ali, som stilte spørsmål. Også han stilte spørsmål rundt når tiltalte følte han "var seg selv igjen", hvorpå tiltalte svarte at det ikke er så lenge siden. Han sa også at han mener det har gått gradvis, og at det tok litt tid etter han sluttet på medisinene. 

Forsvareren stilte også spørsmål om hvordan tiltalte oppfatter hans klient, og hvordan han vil beskrive ham. Tiltalte svarte at den andre tiltalte er en god gutt som egentlig ikke vil noen noe vondt og at det ikke er noe vondt i ham. I tillegg mener tiltalte at hans medtiltalte er lettpåvirkelig og at han sliter med å si nei. At han gjerne er med på ting han egentlig ikke vil være med på fordi han ikke klarer å si nei. 

– Er det sånn at han dilter etter deg? Den dagen denne hendelsen skjer? 

– I denne hendelsen vet jeg ikke hvordan det var, men jeg tenker han må ha oppfattet meg som skremmende og ikke turt å si noe, svarte tiltalte. 

LES OGSÅ: Bil hevet fra sjøen etter drap i Sola

Problemer med å huske dialog

Etter forsvareren var ferdig tok dommer Ørjan Andre Grønlid ordet. Han spurte tiltalte om medisinen, og om han tilskriver handlingene fullt og helt til medisinene. Tiltalte svarte at han aldri hadde gjort noe sånt dersom han hadde vært oppegående.

– En ting er å ikke være seg selv, men at du ikke husker...? spør dommeren. 

– Det som er vanskeligst å huske er dialogene. Men å se alt som en drøm er mye lettere. Hva jeg sier og hva andre sier, det sliter jeg med. Det er så usikkert, svarte tiltalte. 

– Men når du har forklart deg til politiet. Betyr det at du husket da og ikke nå? 

– Jeg vet ikke. Forskjellige ting er blitt forklart. Jeg kan ikke tro at jeg var helt meg selv. Jeg vet ikke.