Stavanger

Nye planer om 202 boliger nord på Jåttå

Jåttå Utbyggingsselskap legger nå fram planer for å erstatte sykehjem og barnehage med totalt 202 nye boliger på Jåttå. Kommunedirektøren i Stavanger gir et betinget ja.

---

FAKTA

  • Jåttå Utbyggingsselskap, eid av Base Bolig, Ineo Eiendom og Galta Invest, hadde presentasjon av et privat reguleringsforslag i utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag ettermiddag.
  • Rema 1000-butikk, kafé, kontorer og annen næring og ikke minst inntil 202 boliger inngår i prosjektet, totalt 25.000 kvadratmeter i det nordøstlige hjørnet av den svære utbyggingen på Jåttå, avgrenset av Jåttåveien og Diagonalen.
  • Reguleringssaksforslaget sto også på sakskartet for realitetsbehandling, men saken ble i tråd med vanlig praksis utsatt til neste møte, i og med at befaringen med politikerne og presentasjonen foregikk samme dag som møtet ble avholdt.

---


Storutbyggingen på Jåttå, totalt beregnet til mellom 1000 og 1200 boliger, ruller videre. Nå får politikerne et nytt delprosjekt til behandling.

– Prosjektet vil tilby beboerne møteplasser og fellesskapsløsninger, ikke ulikt konsepter som Vindmøllebakken og Vålandstun, men i større skala enn det som så langt har vært realisert i Stavanger, sier prosjektleder Rune Bertelsen til RA.

Prosjektet ligger rett sør for Jåttåveien, og rett vest for Diagonalen, som forbinder E39 og Fylkesvei 44 i Karusellen ved Jåttåvågen stasjon.

– Ut mot Diagonalen legges det opp til førsteetasjer med mye aktivitet, høye glassfasader med treningsrom og andre felles fasiliteter, sier Bertelsen.

Høyt og tett

Rune Bertelsen og Jeanette Tunge

Det er planlagt seks blokker, og det skal bygges tett og høyt, inntil 7 etasjer, i tillegg to rekker med totalt 12 rekkehus. Det legges opp til å trappe ned bebyggelsen mot sør, og den nye bebyggelsen er tenkt som et nærsenter for storutbyggingen som også omtales som Jåtunbyen.

– Vi legger opp til høy utnyttelsesgrad, og vi håper vi får beholde det. Beliggenheten er kloss inntil en splitter ny hovedkollektivtrasé, og ligger nær både Jåttåvågen stasjon, Bussveien i Jåttåvågen og det nye sykehuset, sier prosjektlederen.

Blokkene legges ut mot trafikken i Diagonalen, og det skal skjerme for støy i de bilfrie utearealene. Parkeringen er planlagt i kjelleretasjer.

Sykehjem utgår

Det nye prosjektet på Jåttå med uteområde sentralt mellom blokkene.

Administrasjonen går inn for at reguleringsforslaget legges ut på høring. Tidligere var det planer om å bygge sykehjem og barnehage på tomten, men nytt sykehjem skal i stedet bygges øst for jernbanen, på Jåttåflaten, og det er vedtatt at det ikke er behov for offentlige funksjoner på tomten.

Utbyggerne har planlagt å bruke takene både til idrettsarealer, andre fellesarealer og fordrøying av overvann. Administrasjonen i kommunen fraråder idrettsarealer på taket.

– Vi har vel forstått at idrettsbane regnes som litt vel sprekt, men håper likevel å kunne bruke takene til fellesarealer, noe som vil være enkelt å få til å fungere med denne typen konsept, sier Bertelsen.

Fasader bearbeides

Kommunedirektøren påpeker at den høye utnyttelsen gjenspeiles ved at det er valgt en forholdsvis massiv bebyggelse planlagt i 5-7 etasjer høyde, med blokkene langs Diagonalen som skal fungere som støyskjerm.

– Dette gir lange blokker. Særlig blokken mot nord er arkitektonisk krevende. Fasadene blir monotone og ensformige både i uttrykk, farger og høyder. Tre og tegl nevnes som materialer som fortrinnsvis skal brukes, men de er illustrert i samme fargetone, noe som gir et ensformig inntrykk. Fasadene må bearbeides slik at de lange byggene brytes opp, og det må sikres mer variasjon i utformingen av hvert enkelt bygg.

– Vi er klare for å bearbeide fasader, farger og annet for å sikre kvaliteten i prosjektet fram til andre gangs behandling, sier Bertelsen.


Foreløpig skisse av fasader sett fra øst.
Nyeste fra Dagsavisen.no: