Nyheter

Kyllingstad krever at politikerne åpner opp dørene for havvind

– Industrien er klar. Det er politikerne som stopper oss, var den klare meldingen fra energi-topp Ståle Kyllingstad under konferansen High Wind i Stavanger.

– Politikerne snakker mye om hva de har gjort. Jeg mener vi må snakke om hva som skjer framover. Skal vi nå målene og mengden energi vi skal produsere, så må vi enes om noe. Politikerne må samarbeide, sier Ståle Kyllingstad, IKM-gründer og styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

Tirsdag deltok han på High Wind på Clarion Hotel Energy i Stavanger, konferansen hvor over 300 deltakere innen industri, politikere, myndigheter og aktører innen havvind deltok.

Kyllingstad er utålmodig. Kappløpet er i gang. På bunnfast havvind henger Norge etter mange andre land. Og på flytende havvind har oljelandet stor offshorekompetanse som må utnyttes, mener oljeservicegründeren.

– Industrien er klar – politikerne stopper oss

– Industrien er klar. Det satses på utbyggerløsninger, folk satser på vedlikehold, logistikk. Det er faktisk politikerne som stopper oss. Stortinget må enes om et godt forlik slik at vi får kommet i gang, sier Kyllingstad.

Oljeservicegründer Ståle Kyllingstad sier industrien er klar til å gå i gang med havvind, men at det er politikerne som stopper prosessen.

Han mener følgende mangler og må på plass:

– Akkurat nå mangler vi ting å anvende kapitalen og kreftene på. Det vi trenger er områder og konsesjoner. Mange står klare. Det viktigste er at vi må ha nok areal på plass. Dagens politikere må gå tilbake på begrensingen de gjorde på Sørlig Nordsjø 2. Det var en gedigen miss. Sørlig Nordsjø er et lite konfliktfylt område. Vi skal bygge ut der uansett – da er det viktig å bruke mer av området. Mye ligger klart allerede. Det er lat inn tre gigawatt, vi må helst ha 4,5 eller seks gigawatt, sier Kyllingstad og fortsetter:

Vil subsidiere

– Vi må også tørre å bruke petroleumsskattesystemet på Trollvind. Vi har brukt 200 milliarder kroner på å elektrifisere bilene våre. Det har vi ikke hatt en debatt på en gang. Jeg sier ikke at det var feil, men da er det da klart at vi skal bruke litt penger på å utvikle en ny industri – en verdensnæring i Norge, sier Kyllingstad, som med det mener at havvindnæringen skal få subsidier på samme måte som staten har subsidiert elbiler.

– Bruker mann petroleumsskattesystemet så får man bortfall av inntekter, men det vil være med på å utvikle en verdensnæring i Norge, legger Kyllingstad til.

High Wind-konferansen ble avsluttet med paneldebatt med Hadia Tajik (Ap), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Terje Halleland (Frp), Åslaug Haga i Fornybar Norge og IKM-gründer Ståle Kyllingstad.

50.000-60.000 arbeidsplasser

Havvind vil gi Norge mange arbeidsplasser, men den næringen vil aldri overgå olje- og gassindustrien, mener Kyllingstad.

– Er vi heldige vil havvind sysselsette mellom 50.000 og 60.000 mennesker. Det er en tredjedel av hydrokarbonindustrien, men samtidig vil det være svært flinke og svært dyktig folk.

Mange av oljejobbene er overførbare til havvind, mener gründeren.

– Det er travelt i hydrokarbonindustrien nå, men det vil bli ledig kapasitet, sier han.

Disse menneskene må også ha forutsigbarhet, som var noe Kyllingstad la til på bestillingslisten til politikerne.

– Er det noe vi som industri ønsker, så er det stabilitet når vi kommer i gang. Når vi tar inn folk med vinderfaring – eller at vi utdanner dem selv, må vi ha stabilitet. Vi kan ikke ha en jojo-bransje.

– Og så må vi ha stabilitet på skatt, legger Kyllingstad til.

Tajik: – Må få ned konfliktnivået

Hadia Tajik (Ap) var klar på at konfliktnivået på tvers av de politiske partiene.

– Vi har ikke tid. Vi har utslipp å kutte, industri å bygge, kraft å bygge ut. Vi har ekstremt dårlig tid på å lykkes med dette. Vi er et av de landene i verden som har best forutsetninger på å lykkes med å bygge ut kraft og fornybare industrier, men vi blir hengende etter fordi vi diskutere oss imellom, sier Tajik, som minnet om viktigheten på å skynde seg langsomt og sikre arbeidsplasser til Norge.

Hadia Tajik (Ap) mener konfliktnivået på tvers av de politiske partiene må ned og at det haster med på bygge havvindindustri.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) sa at energisituasjonen har endret seg på grunn av krigen i Ukraina, og gjør at situasjonen gjør noe med ambisjonsnivået.

– Vi må utlyse de områdene vi har. Det er også viktig å koble oss på nordsjønettet. Det er viktig for skalerbarheten, sier hun.

Tybring-Gjedde snakket også om historiefortellingen som må nå ut til folket.

– Det handler om å forene den samme historiefortellingen. Vannkraft handlet om nasjonal identitet og å bygge landet. Vi har ikke den samme fortellingen med klimamål, kraftbehov og grønn industri. Den historiefortellingen må bli bedre, og det gjelder alle partier, sier Tybring-Gjedde.

Terje Halleland (Frp) mener ressursene må settes inn der det er mest realistisk å få mest mulig kraft igjen. Han påpekte at det er utfordringer med mer utbygging av vannkraft, og at vindkraft på land er svært konfliktfylt.

– Norge har svært ambisiøse klimamål. Skal vi innfri det vi har vedtatt til nå, så er det snakk om 34 terawattime. Det har vi ikke. Da må vi enten øke på vann, bygge på land, eller så har vi havvind, sier Halleland.

---

High Wind:

Det er ONS, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Norwegian Offshore Wind og Stavanger kommune som står bak High Wind-konferansen.

---

Mer fra Dagsavisen