Politikk

Base og Ineo utvider satsingen på Jåttå

Base og Ineo satser enda sterkere på Jåttå, og søker nå om å bygge 49 rekkehus og 14-16 leiligheter i en fire etasjes blokk i et nytt delfelt. Totalt er det planer om nær 1000 nye boliger på Jåttå nord.

Jåttå Utbyggingsselskap, som eies av Base Bolig og Ineo Eiendom, søker nå om å få bygge 49 rekkehus og 14–16 leiligheter i blokk i den sørvestlige delen av Jåttå, nær Austtunsletta, Jåttå Barnehage og Boremarka.

Administrasjonen ber utvalg for by- og samfunnsutvikling om å legge saken ut på høring, men mener utbyggeren må gå bort fra planene om takterrasser oppå de rekkehusene som er tre etasjer høye.

Illustrasjon med B3 og B10, rekkehusene i front.

– Rekkehusene vil bli for høye og dominerende med tre etasjers bygg pluss inntrukket takterrasse, skriver direktør Gunn Jorunn Aasland i sin innstilling til politikerne, som behandler saken torsdag 19. mai.

Jåtunhøyden under bygging

Andre deler av Jåttå Nord er under regulering, og for prosjektet Jåtunhøyden er gravingen nå i gang.

Det tok mindre enn én måned før over 40 prosent av leilighetene i Jåtunhøyden ble solgt. Prosentandelen solgte er økt ytterligere.

– Salget av leiligheter i Jåtunhøyden har gått veldig godt, og det var byggestart rett etter påske, sier prosjektleder Rune Bertelsen i Base Bolig til RA.

Jeanette Tunge er salgsansvarlig for prosjektet.

– Vi har solgt 28 leiligheter, det gjenstår 20 leiligheter. Det er mye pågang fra folk som bor i dette området, som jo er et populært turområde, sier Tunge, mens Bertelsen peker på at fra de øverste leilighetene vil det være utsikt både til Hafrsfjord og Gandsfjorden.

I delfeltene B1 og B2, som Jåtunhøyden er en del av, er det regulert og godkjent 48 leiligheter og 25 rekkehus i B1 og 18 leiligheter og 27 rekkehus i B2. Jåttå Utbyggingsselskap har solgt rekkehustomtene til Øster Hus, som skal bygge og selge rekkehusene. Jåtunhøyden har boliger fra rundt 44 til 187 kvadratmeter.

Rune Bertelsen og Jeanette Tunge på salgskontoret, Jåtunhøyden rett bak Bertelsen.


800–1000 nye boliger

Totalt planlegges det en rekke nye blokker og rekkehus på Jåttå.

– Jåttå Nord-planen er et stort område som nok til slutt vil gi nærmere 800–1000 nye boenheter i ulike størrelser, små og store leiligheter og rekkehus, sier daglig leder Tom Rune Tjelta i Jåttå Utbyggingsselskap.

– Boligene blir liggende sentralt, nær det nye sykehuset og nær en stor utbygging med en rekke nye arbeidsplasser i Jåttåvågen, supplerer Bertelsen.

Jåttåvågen, Stadionparken og Jåttå Nord vil bli knyttet sammen for gående og syklende med et lokk over rundkjøringen ved Jåttå videregående skole. Det gir en bilfri passasje.

Det planlagte lokket over Diagonalen og RV 44. Stadionparken i bakgrunnen.

– Beboerne på Jåttå vil slippe den barrieren en stor vei, trafikken vil gå under bakken, og det vil være langt mer innbydende å gå eller sykle til togstasjonen og Bussveien, sier Bertelsen.

Rema 1000 har for øvrig planer om å anlegge butikk ved utbyggingsområdet, ved krysset Jåttåveien-Diagonalen, i første etasje i det planlagte utbyggingsområdet Jåttåbyen.

Folk har nå begynt å flytte inn i ett av de andre blokkprosjektene på Jåttå Nord, Husene i Skogen. Bertelsen opplyser at hele prosjektet er utsolgt.

Boligprosjektet Husene i skogen.

Mer fra Dagsavisen