Stavanger

Så mange assistenter får de ulike sykehjemmene

Listen over antall husassistenter i ulike sykehjem er klar. Store sykehjem som Tasta og Stokka får naturlig nok flest. Det er kommet 770 søknader til 76 stillinger.

Her er fordelingen av de 76 stillingene som assistenter i sykehjemmene i Stavanger (antall pasienter i parentes):

Stokka sykehjem (126) 10, Slåtthaug sykehjem (54) 4. Sunde sykehjem (54) 4, Ramsvigtunet sykehjem (27) 2, Rosendal sykehjem (25) 2, Lervig sykehjem (123) 9, Haugåstunet sykehjem (70) 5, Bergåstjern sykehjem (76) 6, Blidensol sykehjem (56) 4, Vågedalen sykehjem (54) 4, Rennesøy helse- og omsorgssenter (27) 2, Finnøy helse- og omsorgssenter (24) 2, Øyane sykehjem (55) 4, Tasta sykehjem (145) 11, St. Johannes sykehjem (15) 1, Sparekassens sykehjem (16) 1, Boganes sykehjem (64) 5.

– Ansettelsen av husassistentene vil gi en god styrking av bemanningen. Sunde og Rosendal sykehjem har positive erfaringer fra prøveprosjektet, og de andre sykehjemmene ser nå fram til å få samme mulighet. Flere sykehjem melder at innføringen av husassistentene har skapt stor glede og motivasjon blant personalet, skriver direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, i en orientering som legges fram for eldrerådet og utvalg for helse og velferd.

770 søknader

– Satsingen vil merkes veldig godt når for eksempel Tasta får elleve og Stokka ti assistenter, men også i de mindre sykehjemmene betyr ordningen mye, sier Dag Mossige (Ap), leder i utvalg for helse og velferd.

Det er registret 770 søknader til stillingene fordelt på 12 kommunale sykehjem. Flere kandidater har søkt på flere av stillingene, men Boganes sykehjem fikk alene hele 179 unike søkere til sine stillinger. De første sykehjemmene har ansatt husassistenter allerede fra slutten av januar 2023. Resten antas å starte opp i løpet av våren 2023. Ordningen gjelder for både de rent kommunale og de private, ideelle sykehjemmene.

– Jobbene krever ikke formell utdannelse, og for mange av de som ansettes vil dette være et springbrett inn i arbeidslivet. Kommunen har gode lærlingordninger, og det vil også på sikt være muligheter for å ta fagbrev i helsefag. Ordningen vil også være et rekrutteringstiltak, sier Mossige.

Frigjør tid

Han peker på at Helsepersonellkommisjonens ferske rapport har angitt at mangel på sykepleiere og helsearbeidere vil bli en stor utfordring framover.

– Husassistenter vil gi pasienter en person de kan snakke med og få hjelp av, mens helsepersonell får frigjort tid til det arbeidet de kan best, sier Mossige.

Noen sykehjem har ansatt assistenter fra januar, mens andre blir ansatt i løpet av våren. Politikere har bevilget 21 millioner kroner for 2023, og 38 millioner kroner årlig fra 2024. Hver stilling vil koste rundt 500.000 kroner årlig, inkludert sosiale utgifter. Assistentene ansettes på full tid med 37,5 timers arbeidsuke, mandag til lørdag. Hvert enkelt sykehjem tilpasser arbeidstiden etter egne ønsker.

Arbeidet tar utgangspunkt i de oppgavene husassistentene har hatt i prøveprosjektet, med måltider, forefallende arbeid med oppvask, å holde orden på lager med tøy og forbruksvarer, tøyvask, å og pynte til fellesarrangementer og merkedager, i tillegg til å bistå med aktiviteter for beboerne.

Nyeste fra Dagsavisen.no: