Nyheter

Mener dette er viktig for at Norge skal lykkes med havvind

Bård Standal i Fornybar Norge tror erfaringen fra oljebransjen kan spille en nøkkelrolle i utbyggingen av norsk havvind, men han etterlyser et par grep fra politikerne.

Onsdag og torsdag blir fornybarkonferansen Energiskiftet arrangert av Energi24. I den anledningen har mange fra bransjen funnet veien til Clarion Hotel Air på Sola for å få med seg presentasjoner og diskusjoner om grønn omstilling og muligheter i markedet. Havvind var ett av temaene som fikk mye oppmerksomhet på konferansens første dag.

Blant annet Bård Standal, direktør for analyse og samfunn i Fornybar Norge, fikk ordet for å snakke om hvordan havvind kan være starten på nytt industrieventyr for Norge.

Konferansesalen var fullt opp med folk fra bransjen, som ville høre mer grønn omstilling, og markedsmulighetene innen fornybar energi.

– Havvind er et av de mest kraftfulle tiltakene vi har for å få opp mye ny energiproduksjon mot 2050. Det satses sterkt på havvind i mange land rundt oss. Norge har både en beliggenhet som gir betydelige naturgitte fordeler for havvind lokalt og en leverandørindustri som er vant til å takle store installasjoner offshore. Dette gir Norge mulighet til å bygge en leverandørindustri som ikke bare blir viktig for den norske havvindssatsningen, men også internasjonalt, sier Standal til RA.

Må bygge videre på olje-kompetansen

Han understreker at oljebransjen ikke er et problem, men en fordel.

– Norge har bygget opp det som kanskje er verdens beste kompetanse på å bygge og drive installasjoner offshore både i leverandørindustrien og i selskapene selv. Det er nettopp erfaringene fra å ha jobbet godt med olje og gass i mange tiår som gjør at eksempelvis Equinor nå hevder seg godt i konkurransen internasjonalt og eksempelvis får være med på den store havvindsatsingen Polen gjør i Østersjøen, sier han.

– Det kompetansemiljøet må vi bygge videre på når vi bygger «det neste», som er spesielt havvind, men også andre fornybare teknologier. Jeg tenker at de tiårene vi har hatt med olje er selve grunnlaget for det vi skal bygge videre på, legger han til.

Politiske utfordringer

Flere av onsdagens foredragsholderne pekte på at ambisjonene til Norge innen havvind ikke er høye nok, og at vi sliter med å definere målene og virkemidlene for å nå målene.

– Hva er de største utfordringene for at Norge skal ta en mer ledende rolle innen havvind?

– Som vi har hørt litt om her i dag, handler det om at vi må få volum nok. Vi må bevisst arbeide for å bygge opp norsk leverandørindustri, og ikke bare importere store materialer eller anlegg. Vi må sette opp en industri som faktisk bygger og drifter her fra norsk kyst, som vi langs hele kysten har lang og god erfaring med å gjøre, forklarer Standal.

– Hva savner du fra politikerne?

– Jeg tror bransjen har behov for tempo fra politikerne. I tillegg skal bransjen gjøre store investeringer i anlegg, i produksjonskapasitet og i teknologi, og da må de være sikre på at volumene blir store nok i det som blir bygget ut i det korte bildet. Det politikerne trenger å gjøre aller først er å sette tydelige mål for hva vi skal ha av havvindsbygging innen 2030, som også regjeringen har sagt de skal gjøre. Også må vi være tydelige på hva vi skal gjøre etter 2040, når vi har disse 30 GW som er tildelt, og vi må vite hva som kommer etter 2050, når vi skal være på netto null.

Standal peker også på at det vil være helt nødvendig å få på plass et svar på hva som kommer til å bli nettløsningen i Nordsjøen.

– Gode nettløsninger er hele fundamentet for at dette skal bli lønnsomt. Der må politikerne velge å ta noen beslutninger.

Her forteller Bård Standal om mulighetene Norge har innen havvind, som han mener kan bli et nytt industrieventyr.

Mer fra Dagsavisen