Stavanger

Marginal nedgang i boligprisene

... men prisene i Stavanger holder seg best av storbyene i landet.

Boligprisene i Stavanger går ned også i september. Men med en nedgang på 0,2 prosent har oljebyen hatt en flatere utvikling sammenliknet med Oslo (-1,0 prosent), Bergen (-1,6 prosent), og Trondheim (-1,1 prosent) den siste måneden. I Sandnes gikk prisene ned med 0,5 prosent i september.

Det går frem av fersk statistikk fra Eiendom Norge.

Ser en på de siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger fremdeles hatt en positiv utvikling og har steget med 0,8 prosent, selv om prisene har gått ned de tre siste månedene.

Det er svakere enn Oslo som er opp 0,9 prosent og Trondheim  som er opp 1,0 prosent, men sterkere enn Bergen der boligprisene nå har negativ utvikling siste 12 måneder med -1,4 prosent.

– Ikke uventet

Michael R. Myhre, daglig leder i Eie Eiendomsmegling er ikke overrasket over nedgang i prisene for tredje måned på rad, men er heller ikke bekymret over prisutviklingen.

– Nei, det er stort sett i tråd med våre erfaringer i markedet. Økningen vi opplevde i Stavanger i vår er nå nesten spist opp, og fortsetter det slik utover høsten, så ender trolig 2017 omtrent i null. Markedet er med andre ord svært stabilt, sier Myhre til RA.

– Nedover mot jul

Regionsleder for Krogsveen Stavanger, Kurt Frafjord, mener tallene viser at boligmarkedet i Stavanger er sterkt.

– Etter et taktskifte med økte priser, høyere omsetning i vår viser september-statistikken at Stavanger-markedet står sterkere enn de andre storbyene. Det er positivt, sier Frafjord til RA.

Han tror likevel at trenden fra de siste tre måneder, med marginalt synkende priser, vil fortsette mot jul.

– Markedet er stabilt, og det er bra. Ser en på kvadratmeterprisene i Stavanger så er den fremdeles noe lavere enn i resten av storbyene. Det er det i utgangspunktet ingen grunn til, og det gir grunn til å tro på økte priser i de neste 2-3 årene. Det har også flere store eiendomsinvestorer bitt seg merke i, sier Frafjord.

LES OGSÅ: – Satser 500 millioner på eiendom

214 salg og flere boliger for salg

Det har i september måned blitt solgt 214 boliger i Stavanger, noe som er 16,4 prosent færre enn samme måned i 2016.

Hittil i år har det blitt solgt 14,5 prosent flere boliger enn i fjor på samme tid.

Det har i september blitt lagt ut 323 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 38 prosent flere enn i samme periode i 2016. Hittil i år har det blitt lagt ut 31 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor.

LES OGSÅ: Avventende utbyggere

49 dager per salg

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 49 dager.

Det er noe tregere enn i resten av landet, som hadde 38 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.250.000, mens den i Sandnes koster 2.955.000 kroner.

LES OGSÅ: Svakere utvikling enn resten av landet

1,5 prosent høyere på landsbasis

Boligprisene i Norge sank med 1,6 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,5 prosent.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

LES OGSÅ: