Boligmarkeder i Stavanger er stabilt. Foto: Thor Erik Waage

Svakere utvikling enn resten av landet

Boligprisene i Stavanger sank også i august.

Boligprisene i Stavanger har hatt en svakere utvikling enn landet samlet i august, hvor boligprisene steg med 1,2 prosent.

Det går frem av fersk boligstatistikk offentliggjort av Eiendom Norge i dag.

–  Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Boligprisene sank med 0,6 prosent i juli

0,2 ned siste året

I Stavanger har boligprisene sunket med 0,2 prosent de siste 12 månedene. Den sterkeste prisutviklingen i august hadde Drammen med en oppgang på 1,0 prosent.

Svakest prisutvikling hadde Kristiansand og Sandnes med nedgang på 0,6 prosent.

12 månedersveksten har svekket seg vesentlig. Sterkest 12 månedersvekst har Moss med en oppgang på 8,9 prosent.

Svakest utvikling har Haugesund med en nedgang på 3,2 prosent.

Landsgjennomsnittet for de siste 12 måneders viser vekst på 3,1 prosent.

– Veksten i boligprisene de siste 12 månedene har svekket seg over hele landet fra de høye og enkelte steder rekordhøye nivåene vi hadde ved inngangen til 2017. 2016 var preget av store forskjeller i prisutviklingen mellom de ulike regionene, og selv om det fortsatt er forskjeller så er den svakere prisutviklingen tydelig i alle deler av landet, sier Dreyer.

LES OGSÅ: Boligprisene i Stavanger synker videre

20 prosent flere salg

Det har i august måned blitt solgt 213 boliger i Stavanger, noe som er tilnærmet likt som samme måned i 2016.

Hittil i år har det blitt solgt 20,0 prosent flere boliger enn i fjor på samme tid.

Det har i august blitt lagt ut 360 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 31,4 prosent flere enn i samme periode i 2016.

LES OGSÅ: Spår svak august i boligmarkedet

Tregere enn resten av landet

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 44 dager. Det er noe tregere enn i resten av landet, som hadde 39 dager i gjennomsnitt.

Raskest salgstid hadde Drammen med 15 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 57 dager.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.208.149 kroner. 

LES OGSÅ: Derfor droppet de megleren