Stavanger

Delte meninger om nytt museum i Gamle Stavanger

Litt motstand må man regne med, når et nytt og moderne museumsbygg skal plasseres i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger.

Museum Stavanger (MUST) vil i dag presentere planene for nytt grafisk museum for kulturkomiteen på Stortinget. – Vi er veldig positive til forslaget, sier avdelingsdirektør i MUST, Bitten Bakke. Etter første høring har det imidlertid kommet innsigelser, både fra Fylkesrådmannen og byantikvar Hanne Windsholt. Illustrasjon: Eder Biesel Arkitekter

Fredag reiser representanter fra Museum Stavanger (MUST) til Oslo for å presentere planene for nytt Norsk grafisk museum for kulturkomiteen på Stortinget. Reguleringsplanen har vært ute på høring, og de nødvendige søknadene er nå levert inn. Dermed ligger det meste til rette for byggestart i løpet av 2017.

LES OGSÅ: Museene har stort behov for oppussing

– Vi håper jo på det. Vi er veldig positive til det siste forslaget. Nå skal vi sammen med Stavanger kommune utbedre de foreløpige tegningene til byggetegninger, sier Bitten Bakke, avdelingsdirektør i Museum Stavanger.

Da reguleringsplanen ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling (KBU) i mars, ba politikerne om at detaljreguleringen sendes ut på høring på nytt. De ba også om å få en befaring på museumstomten.

– Passer usedvanlig dårlig

Egil Songe-Møller (SV) i Eiganes og Våland bydelsutvalg mener det moderne uttrykket på det nye museumsbygget kolliderer med miljøet i Gamle Stavanger. Han var riktignok alene om å mene dette da saken ble behandlet.

LES OGSÅ: Kronikk: Kulturutfordringene står i kø

– Jeg reagerer på formen bygget har fått. Det er utformet i glass, betong og stål med store bokstaver på fasaden. Etter min mening bryter det veldig med omkringliggende bebyggelse, sier Songe-Møller til RA.

Også Verneforeningen Gamle Stavanger har hatt sine innvendinger.

– Aller helst ville vi ha beholdt hele det grønne området bak hermetikkmuseet som det er. Jeg synes også nybygget framstår noe høyt, men i forhold til de opprinnelige planene, er dette veldig velkomment, sier Åse Marie Noer.

Glassfasade

Den mest omfattende innsigelsen kommer fra Fylkesrådmannen: «Det er uheldig å oppføre større, moderne nybygg innenfor bevaringsområdet. Man så helst at Grafisk museum ble etablert i et egnet bygg utenfor bevaringsområdet. (…) Man må unngå et nytt signalbygg,» heter det i merknaden.
Byantikvar i Stavanger, Hanne Windsholt, sier flere hensyn må tas.

LES OGSÅ: Eder Biesel AS vant arkitektkonkurransen: Slik blir grafisk museum

– Denne bakgården er et av de fineste stedene i Stavanger, hvor du virkelig får et inntrykk av industriarkitekturen som har preget byen. I forslaget er det tegnet inn en glassgang som skal koble nybygget sammen med det eksisterende. Problemet er at da kommer det en glassvegg foran hele pipefasaden, sier Windsholt som mener det sammenhengende glassbygget foran den ene fløyen endrer både den visuelle og fysiske opplevelsen av gårdsrommet totalt.

LES OGSÅ: Slik vil de stoppe Breidablikk-forfallet: – La vaktmester bo her