Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Thomas Middelthon i foreningen Vårt Stavanger og Christian Wedler (Frp) vil ha fortgang på rehabiliteringen og godt vedlikehold på Breidablikk.

Slik vil de stoppe Breidablikk-forfallet:– La vaktmester bo her

Breidablikk trenger omfattende rehabilitering, og vedlikeholdet skranter. Vårt Stavanger og Frp foreslår å tilby tjenesteboligen til en vaktmester.

Kalkyler i en rapport fra 2008 viste at sveitservillaen fra 1881 trengte 19,8 millioner kroner for å bli satt i god stand. Det har etter det ikke blitt satt av penger til rehabilitering i langtidsbudsjettene. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) etterlyste status for hovedhus, tjenestebolig, uthus og parkanlegg i kommunalstyret for miljø og utbygging, og det kommer fram at lite er skjedd. En runde på anlegget viser at også vedlikeholdet skranter.

– Løsningen er å tilby tjenesteboligen til en snekker eller en pensjonert tømmermann som kan ta vare på anlegget, sier Foreningens Vårt Stavangers Thomas Middelthon, og får full støtte av Moi Nilsen og partikollega Christian Wedler.

Middelthon peker på at det vil være en stor sikkerhet for vern mot hærverk at tjenesteboligen fra 1852 settes i stand og tilbys som husvære til en fagperson som kan stå for reparasjoner og vedlikehold av hus og hage.

– Med veiledning og samarbeid med konservator, gjerne også i samarbeid med Byantikvaren, kan det bygges opp et fagmiljø av håndverkere som med stor kompetanse. De kan ta vare på Breidablikk og Ledaal. Dette det være en langt rimeligere løsning enn å engasjere firma på firma, sier Middelthon.

Viktig kulturminne

Han understreker den historiske viktigheten av bygningene på Eiganes.

– Stavanger har tre klenodier: Domkirken, Ledaal og Breidablikk. Breidablikk er den mest gjennomførte sveitservillaen i Norge, sier kulturvernentusiasten, og minner om at mye av interiøret også er intakt.

De tre registrerer at det nylig er startet utbedringsarbeider på løa, både utvendig med skifting av bord og sprøyting mot borebiller.

– Dette gleder meg, sier Moi Nilsen.

Wedler peker på at mens Nidarosdomen får faste overføringer fra statsbudsjettet og at Trondheim og Bergen stikker av med kulturvernpenger fra staten, er Stavanger tapere i pengekampen.

– Årsaken er at Trondheim og Bergen har faste staber til å ta vare på sine historiske anlegg, sier Wedler.

Den siste eieren Olga Berentsen overlot i sitt testamente eiendommen til et legat for gjennom kommunen å ta i vare park, bygninger og hageanlegg, med Stavanger Museum som faglig ansvarlig.

Ønske i testamentet

Wedler, Moi Nilsen og Middelthon fortviler over forfallet.

– Jeg har gått nøye gjennom testamentet, tydelig satt opp av erfarne jurister. I Olga Berentsens siste vilje spores tydelig frykten for at anlegget ikke skulle bli vedlikeholdt. Da er det vondt å lese en rapport som viser at vi har sluppet dette så langt, sier Wedler, jurist i det sivile.

Trioen peker på at hagen dels har mye mose og burde ha bedre beskjæring.

– Det første punktet i Olgas testamente var å ta vare på parken, sier Wedler.

Laster flertallspartiene

Moi Nilsen provoseres av at rapporten fra 2008 ikke er fulgt opp.

– Jeg laster ikke kommunens stab, de gjør alt de kan med de pengene de har. Problemet er at flertallspartiene ikke har satt av penger til dette, i stedet er rapporten blitt lagt i en skuff. I Frps alternative budsjett har det hvert år vært satt av penger til rehabilitering av Breidablikk, sier Moi Nilsen.

Han viser til at Stavanger Eiendom har et vedlikeholdsetterslep på over 2 milliarder kroner på kommunale bygninger, ett etterslep som ifølge mot Nilsen vil øke til 3 milliarder kroner med H, KrF, Sp og Pps vedtatte handlings- og økonomiplan for 2015–2018. Frp ønsker massivt salg av kommunale eiendommer for å finansiere rehabilitering og vedlikehold.

Innfløkt ansvar


Hvem som har ansvar for hva for Breidablikk er ikke opplagt, ifølge leder Egil Olsen (H) i kommunalstyret for miljø og utbygging.

– Ansvarsforholdene er innfløkte, sier Olsen.

Omfattende sak

Han viser til en formannskapssak fra 1971, der finansrådmannen leverte en svært omfattende og lang utredning om de juridiske forholdene uten å komme til en klar konklusjon.

– Burde det vært satt av penger til rehabilitering av Breidablikk langt tidligere?

– Ja, men vi må avklare men som har dette ansvaret, om det er Stavanger kommune eller Museum Stavanger (MUST), sier Olsen.

– Grei idé

Han er åpen for forslaget om å plassere en bygningskyndig i tjenesteboligen for å foreta arbeid på Breidablikk.

– Det er grei idé, men igjen: Vi må avklare hvem som skal stå for utgiftene, sier Olsen.

Stavanger Museum har søkt Riksantikvaren om penger for å restaurere Breidablikk, men svaret er ikke avklart.