Finn Hoff og Siri Aavitsland viser fram et av kontorene som måtte ha nye vinduer.

Museene har stort behov for oppussing

Siri Aavistsland, administrerende direktør i Museum Stavanger, merker det store rehabiliteringsbehovet ved museene i Stavanger.

– Museene våre er modne for et storstilt museumsløft, sier hun.

Hun brenner for jobben, hun er engasjert når hun prater – for hun vil det beste for publikum som besøker museene.

Flere av bygningene er gamle, noen i så dårlig stand at selv vinduene ramler ut i administrasjonsbygget.

– Her har faktisk vinduer ramlet ut da de skulle åpnes, sier Aavitsland til RA.

Det kan imidlertid ikke fortsette sånn.

– Styret har gjort et vedtak som sier at det må jobbes for riving av administrasjonsbygget og at dette tas hensyn til det i den kommende arkitektkonkurransen «Museumsparkvisjonen» som nå er planlagt gjennomført i 2017.

Ikke det eneste som blør

Det er laget en strategiplan for utvikling av museets bygg og anlegg. Den ble startet i fjor og strekker seg fram til 2025. I den finner man blant annet rehabilitering av taket på Stavanger kunstmuseum til en estimert pris på 16 millioner kroner, soppskader på Breidablikk, noe som har en kostnad på 1,7 millioner kroner for de mest prekære skadene.

Rehabilitering av Breidablikk er et prioritert tiltak i 2016, ved hjelp av midler fra Stavanger kommune og regjeringens tiltakspakke.

– Vi har et driftsbudsjett på 64 millioner kroner, av dette utgjør 2,2 millioner vedlikehold. Det sier seg selv at vi ikke makter å komme i mål med alt for den summen, sier Aavitsland.

Bedre fasiliteter

Museumsdirektøren ønsker å vise fram museene fra den beste siden.

– Vi har en kafé på cirka 50 kvadratmeter, det blir for lite. Publikumsmottaket trenger også en oppgradering. Vi har fått 4,5 millioner kroner i tiltakspakke fra regjeringen for å sette i gang ombygging og utbedringer. Dette setter vi i gang med høsten 2016, slik at publikum kan få en enda bedre opplevelse.

Norsk Grafisk Museum representerer sammen med Hermetikkmuseet en viktig del av byens industrihistorie. Det har vært arkitektkonkurranse for nytt grafisk museum. Bygget er kostnadsberegnet til 77 millioner kroner.

– Det nye museet er planlagt samlokalisert med Norsk Hermetikkmuseum, med et helt nytt bygg i hagen til Hermetikkmuseet. Det kan bevilges inntil en tredjedel fra statlig hold, men det resterende må hentes fra det offentlige og private. Vi håper vi kan få til et spleiselag, blant annet med næringslivet i Stavanger. Vi er dog realistiske når vi ser tilstanden i markedet for tiden.

Ifølge strategiplanen skal det være byggestart i 2017 på et grafisk museum i Stavanger.