Politikk

Om Stavanger-politikere: – Kan bidra til miljøkriminalitet

Klagesaken om Bokkaskogen-graving fikk opp temperaturen hos politikerne torsdag kveld, da Venstres Kjartan Lunde advarte det rødgrønne flertallet mot å begå miljøkriminalitet.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger behandlet torsdag klager på vedtaket om å fjerne de relativt nyplantede trærne i Bokkaskogen, for på ny å bygge idrettsbaner der. Naturvernforbundet i Rogaland mener vedtaket er et brudd på naturmangfoldsloven, og har klaget saken inn til Statsforvalteren. Administrasjonen i kommunen ville avvise klagen, men rådet politikerne til å vente med graving til den statlige kontrolletaten har avgjort saken.

Høyres John Peter Hernes meldte at partiet i likhet med Venstre støttet Naturvernforbundets klage.

Flertallspartiene (Ap, MDG, FP og Rødt) og den uavhengige representanten Mats Danielsen gikk imidlertid inn for ikke bare å avvise klagen, men også å gå i gang med gravingen raskt, før Statsforvalteren har sagt sitt.

– Ønsker fortgang

UBS-leder Frode Myrhol (FP) pekte på et kommunalt vedtak om at prosjektet skulle vært ferdigstilt innen mars 2023.

– Det har skjedd veldig lite foreløpig. Det er ingen garanti for når Statsforvalteren klarer å behandle denne saken. Vi ønsker fortgang, sa Myrhol i møtet.

Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V) pekte på at utvalgets rolle nå var å forholde seg til plan- og bygningsloven, ikke tidligere budsjettvedtak, og var svært overrasket over at flertallspartiene vil sette i gang med bygging uten å avvente Statsforvalterens avgjørelse.

– Kan bryte med loven

– Det er en viss sannsynlighet for at ombygging i Bokkaskogen kan bryte med naturmangfoldsloven. Det er det redegjort godt for fra klagerne. Da er det veldig lurt å få sjekket dette ut før en starter med ombygging, argumenterte Lunde.

Han la til at brudd på naturmangfoldsloven blir omtalt som miljøkriminalitet.

– Hvis Statsforvalteren kommer fram til at dette er et brudd, vil et flertall her ha bidratt til miljøkriminalitet, sa Lunde.

Hvis Statsforvalteren kommer fram til at dette er et brudd, vil et flertall her bidratt til miljøkriminalitet.

—  Kjartan Lunde (V)

Han pekte på at kommunedirektøren ville avvente anleggsarbeid til Statsforvalteren har sagt sitt. Lunde viste også til at stedet er en del av verneområdet for den rødlistede arten tusseflaggermus.

– Dette er noe vi burde få avklart av Statsforvalteren før vi går i gang og hogger ned trær og asfalterer, argumenterte han.

Stemningen sank i VIP-salen i 5. etasje i Stavanger konserthus.

– Det er veldig sterke ord når et utvalgsmedlem anklager andre medlemmer av utvalget for miljøkriminalitet, og administrasjonen har også innstilt på ikke å ta klagen til følge. Mener du da at administrasjonen også er skyldig i miljøkriminalitet i dette spørsmålet, spurte Sara Mauland (Rødt).

Utvalgsleder Frode Myrhol (FP) viste til at plantingen av trærne er gjort i strid med reguleringsplanen for området.

– Jeg kan ikke se at klagen fra Naturvernforbundet inneholder så mange vektige argumenter, Er det ikke gjeldende regulering som egentlig bør ha hovedtyngden her, spurte Myrhol.

– Sjelden, da bør vi lytte

– Dersom en privat utbygger i et eller annet område i byen vår finner på et eller annet som bryter med det biologiske mangfoldet, bygger ned et område uten at det er lov, så kaller vi det for miljøkriminalitet. Her har kommunedirektøren anbefalt å gi klagen oppsettende virkning, det er det sjelden kommunedirektøren gjør, da bør vi lytte, bemerket Lunde.

MDGs Thomas Bendiksen og Aps tre representanter tok ikke ordet i debatten.

– Uheldig

RA inviterte fredag Lunde på befaring til Bokkaskogen.

– Venstre har hele tiden ønsket at trærne her skal bli stående. Arbeidet til nå har allerede ført til skader på verdifull vegetasjon rundt området. Det vil være uheldig å starte opp asfaltering av et naturområde midt i en gammel og verneverdig skog, sier Lunde.

Han legger vekt på at fjerning av trær og legging av nytt dekke vil belaste rotsystemet til trærne rundt den nyplantede skogen, og peker også på at regnskapet viser at treplanting og opprydding av gammel asfalt allerede har kostet skattebetalerne 552.381 kroner.

Myrhol avviser overfor RA Lundes kritikk.

– Lunde må forholde seg til fakta, ikke til en oppdiktet virkelighet. Dette området er regulert til og brukt til idrett siden i alle fall 1960-tallet. De rundt ett år gamle trærne har ingen innvirkning på tusseflaggermusene, som holder til de store eiketrærne rundt. Det er heller ikke gitt at dekket blir asfalt, sier Myrhol.

Lunde må forholde seg til fakta, ikke til en oppdiktet virkelighet.

—  Frode Myrhol, utvalgsleder (FP)

Tennis og basket

Han peker på at ny basket- og tennisbane er vedtatt i kommunestyret, og mener at en senere vedtak om treplanting i utvalg for miljø og utbygging er foretatt uten mandat, i strid med kommunestyrets vedtak.

– Hvis Statsforvalteren gir Naturvernforbundet medhold, vil idrettsanlegget ha vært gravd opp, asfalt fjernet, trær plantet, trær så fjernet og et nytt idrettsanlegg bygget i strid med lovverket. Det vil jo i så fall bli en tragikomedie i regi av Folkets Parti og det rødgrønne flertallet?

– Hvis Statsforvalteren vil se bort fra reguleringen som gjelder, på et område som alltid har vært brukt til idrett, i noe som ikke påvirker tusseflaggermusene noe som helst, og gi klagen medhold, så vil det hele være en tragedie og begynnelsen på slutten av Statsforvalterens rolle som kontrollinstans. Gravemaskin bør i gang raskt, helst mandag, sier Myrhol.

Trær som ble plantet i Bokkaskogen, der det tidligere var idrettsbane.
Mer fra Dagsavisen