Politikk

Slik vil Høyre tiltrekke seg flere innvandrervelgere

Det er lav valgdeltakelse blant innvandrere, og i tillegg gjør Høyre det dårlig i denne velgergruppen. Nå tar partiet grep for å mobilisere og tiltrekke seg innvandrerstemmer i Stavanger.

Etter valget i 2019 bestemte Stavanger Høyre seg for å opprette et mangfoldsutvalg som skulle jobbe med å rekruttere og engasjere flere innvandrere i politikken. Gjennom arbeidet har de bygget et lag med representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner og det offentlige som jobber rundt spørsmål knyttet til innvandring og integrering.

Blant de nye innvandrer-medlemmene i Stavanger Høyre finner vi, blant andre, Patricia Mendez, entreprenør og innvandrer fra Mexico. Hun er tidligere eier av Casa Salsitas, som vant prisen «Årets Glamatopplevelese» i 2022, og jobber nå med å hjelpe kvinner som vil starte egne bedrifter. Mendez meldte seg inn i Stavanger Høyre fordi hun mener vi trenger et løft på kvinne- og innvandrerentreprenørskap.

Patricia Mendez er damen bak Seeds of Norway, som er en plattform for kvinner som ønsker å starte sin egen bedrift. Hun har også engasjert seg i Stavanger Høyre.

Zakaria Osman, koordinator for MiR Stavanger og innvandrer fra Somalia, er en annen av de nye representantene. Han brenner for integrering gjennom idrett og friluftslivsaktiviteter, og mener at det er viktig at innvandrere deltar i demokratiet. Idrett og friluftsliv er en kort vei til integrering, ifølge Osman. Han var med på politisk verksted og ble da medlem i Stavanger Høyre.

Zakaria Osman er opprinnelig fra Somalia, men flyttet til Stavanger i 2015 og har siden da jobbet som bussjåfør. Han er én av Stavanger Høyres nye medlemmer.

− Her i Stavanger, som er en svært internasjonal by, prøver vi å være bevisst på politikken rundt innvandrere og integrering. Hele partiet jobber strukturert med å tiltrekke seg internasjonale kandidater, sier Sissel Knutsen Hegdal, Stavanger Høyres ordførerkandidat, til Rogalands Avis.

Innvandrere ser ikke til Høyre

Stavanger Høyre mener det er et problem at det er lav valgdeltakelse blant innvandrere, samt at Høyre gjør det dårlig blant innvandrere som deltar i valget.

Valgdeltakelsen blant innvandrere ved kommune- og fylkestingsvalg i 2019 var 33 prosent, og 43 prosent blant innvandrere med norsk statsborgerskap. I den øvrige befolkningen var valgdeltakelsen rundt 73 prosent. Noe som kan forklare varierende valgdeltakelse er sosial bakgrunn, botid i Norge, statsborgerskap, integrasjon, velgermobilisering og representasjon, ifølge statistikk fra Institutt for samfunnsforskning.

Videre er det slik at Høyre gjør det dårlig blant innvandrervelgere. Ifølge rapporten fra SSB i forbindelse med kommunestyrevalget i 2019, er oppslutningen om venstresidens partier (Rødt, SV og Arbeiderpartiet) høyere blant velgere med innvandrerbakgrunn sammenlignet med øvrige velgere.

Høyres utfordring med lav oppslutning blant innvandrere er først og fremst knyttet til velgere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

− Har ikke vært flinke nok

Stavanger Høyre erkjenner at de ikke har vært gode nok til å kommunisere politikk som treffer innvandreres behov. Innvandrere har utfordringer knyttet til bolig, sosial mobilitet, utdanning og arbeid som krever at styringspartiene lytter.

Undersøkelser fra Stavanger kommune avdekket flere utfordringer knyttet til rasisme, diskriminering i arbeidsmarked og manglende deltakelse i sivilsamfunnet blant innvandrere i byen.

− Vi må anerkjenne at vi ikke har vært flinke til å kommunisere og utvikle politikk som treffer bredt i denne gruppen, sier Federico Perales, medlem i mangfoldsutvalget, til RA.

Federico Perales fra Stavanger Høyres mangfoldsutvalg.

Flere nye utvalg for mangfold og integrering

Stavanger Høyre mener at tiltak som mangfoldsutvalgets arbeid og rekruttering til kandidatlisten vil treffe bredt blant innvandrervelgerne.

Etter valget i 2019 har partiet også jobbet systematisk med å utvikle politikk som treffer innvandrere sine behov. I fjor vår arrangerte de, for eksempel, et politisk verksted med representanter fra blant annet det offentlige, frivillige organisasjoner, næringsdrivende og Næringsforeningen i Stavanger-regionen, for å samle innspill og utvikle politikk, som nå er inkludert i partiprogrammet deres.

Dette har resultert i den nye integreringspolitikken Høyre nå lanserer, med følgende hovedpunkter:

  • Arbeidsliv og -marked
  • Diskriminering og inkludering
  • Bolig og tilgang til boligmarked
  • Entreprenørskap og næringsvirksomhet

− Vi har også satt ned et utvalg som heter integreringsutvalget, der jeg er spurt om å være med som representant fra Stavanger og Rogaland. I dette utvalget har vi satt oss inn i ulike problemstillinger som går på integreringspolitikk, sier Hegdal, og fortsetter:

− En del av forslagene skal fremmes på landsmøtet siste helgen i mars. I tillegg skal en del av utvalgets arbeid tas med i Stavanger Høyres program i forbindelse med lokalvalget.

− Strålende tiltak

Mats Henriksen er leder for ressursgruppen for mangfold i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, og han deltok på Høyres politiske verksted i fjor, der han bidro med innspill om næringslivet.

− Jeg synes det er strålende tiltak Stavanger Høyre gjør nå, både politisk og ut fra et næringsperspektiv. Det er viktig å endre oppfatningen av Høyre her i byen om at partiet er dominert av menn og etnisk norske. Så har det en kjempeverdi at innvandrere deltar i valg og engasjerer seg politisk. Mangfold er ikke bare kulturelt, men bidrar til andre perspektiver og impulser i næringslivet, sier Henriksen til RA, og fortsetter:

− Selskap som satser på mangfold jobber mer kreativt og får over tid bedre resultater. Alt i alt er det mange positive ringvirkninger av innvandrerdeltakelse. Dette er ikke bare det riktige å gjøre, men er også lønnsomt for samfunnet.

Mats Henriksen leder Næringsforeningen i Stavanger-regionen sin ressursgruppe for mangfold.

Nyeste fra Dagsavisen.no: