Politikk

Ber ordføreren i Stavanger avverge ny utenlandskabel

Etter tre år i skuffen, henter regjeringen konsesjonssøknaden om utenlandskabelen NorthConnect fram på nytt. Sara Mauland (R) ber Kari Nessa Nordtun (Ap) ta initiativ til at Lyse trekker søknaden.

6. februar opplyste Olje- og energidepartementet at søknaden om å etablere NorthConnect, en strømkabel mellom Norge og Skottland, blir gjenopptatt. Omtrent samtidig ble Energiutvalgets rapport om forslag til forbedringer i det norske kraftsystemet offentliggjort.

Arbeiderpartiets Energiutvalg, ledet av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), gjør det klart i rapporten at de ikke vil det skal bygges nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt.

Nyheten om gjenopptakelsen av konsesjonssøknaden, får Rødts gruppeleder Sara Mauland til å se rødt. Nå går hun i bresjen for at Stavanger kommune markerer at det ikke er riktig at Lyse bygger nye utenlandskabler.

– Det virker helt unødvendig å ta konsesjonssøknaden opp igjen. Den har ligget på vent i tre år nå. Siden Stavanger kommune er på eiersiden av NorthConnect gjennom eierskapet i Lyse, bør vi sende et signal om at Lyse bør trekke søknaden. Hvis alle er enige om at denne kabelen ikke bør bli bygget, bør vi ikke bruke mer tid på den, rett og slett, sier Rødt-gruppeleder Sara Mauland til RA.

Gruppeleder i Stavanger Rødt, Sara Nustad Mauland.

- Alle rapporter og utredninger de siste årene viser at utenlandskablene har ført til prissmitte. Det er mulig kraftselskapene vil tjene penger på det, men i et samfunnsøkonomisk perspektiv, med tanke på hva økte strømpriser har og si for bedriftene og vanlige folk, er dette ikke er lønnsomt. Vi mener Lyse har blitt litt vel kommersielle, og bør kanskje bli sitt samfunnsoppdrag mer bevisst, sier hun.

I formannskapsmøte kommende torsdag, fremmer Rødts Sara Mauland en interpellasjon hvor hun ber ordføreren gå i dialog med Lyse for å trekke konsesjonssøknaden:

  • «Vil ordføreren ta initiativ, som representant for en av de største eierkommunene bak NorthConnect, til at søknaden trekkes?»

Mauland opplyser til RA at Ole Ronny Koldal (R) i Sandnes har fremmet et likelydende spørsmål i kommunestyret denne uken. Siavash Mobasheri (R) i Oslo og en Rødt-representant fra Kristiansand skal gjøre det samme. Disse kommunene er på eiersiden av NorthConnect.

Tre år i skuffen

I 2018 søkte de norske kraftselskapene Lyse, Å energi (da Agder Energi), Hafslund E-CO og Vattenfall sammen om konsesjon til å bygge en ny utenlandsforbindelse for strøm fra Vestlandet til Skottland i Storbritannia.

NorthConnect ble opprinnelig planlagt mens to andre utenlandskabler var under bygging, Nordlink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. Men saken ble satt på vent av Olje- og energidepartementet i 2019, etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderte at regjeringen ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak om konsesjon og anbefalte å vente til det var høstet mer erfaring.

I rapporten fra NVE heter det: «Før det er vunnet erfaring med de planlagte kablene under varierende forhold i det norske, nordiske og europeiske markedet, er det betydelig usikkerhet knyttet til virkningene på norsk kraftforsyning av en ytterligere økning i utvekslingskapasiteten».

I en pressemelding 6. februar sier olje- og energiminister Terje Aasland følgende:

– Det har gått snart tre år siden behandlingen av denne saken ble satt på vent. Jeg har kommet til at det nå foreligger et tilstrekkelig grunnlag til at saken kan behandles. Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha slutt på at strømselskaper bryter regelverket og lurer kunder inn i dyre strømavtaler. Foto: Terje Pedersen / NTB

Strømpriser og press på norsk natur

Mauland frykter to ting: at kabelen vil føre til høyere strømpriser og at det vil føre til økt press for å bygge ned mer norsk natur.

– Konsekvensene er at vi vil eksportere enda mer strøm. Det vil presse prisene opp enda mer, som igjen vil føre til økt press til å bygge ut mer vindkraft, både havvind og på land. Det vil føre til at vi bygger ned mer natur. Rogaland er et fylke hvor vi allerede har bygget ned veldig mye av naturen vår til vannkraft så vi tåler ikke så veldig mye mer kraftutbygging.

Hva forventer du at ordføreren vil svare?

– Jeg håper hun vil si ja. Med tanke på utspillene hun selv har frontet, bør det være enkelt å si ja til det. Så kan det være at hun heller sier at hun stoler på at Arbeiderpartiet legger saken død, sier Mauland.

RA har vært i kontakt med Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og bedt om en kommentar. Nessa Nordtun ønsker ikke å kommentere før formannskapsmøtet torsdag.

---

Bakgrunn

  • De norske kraftselskapene Lyse, Agder Energi (Å energi), Hafslund E-CO og Vattenfall søkte sammen i 2018 om å bygge NorthConnect, en ny utenlandsforbindelse for strøm fra Vestlandet til Storbritannia.
  • NorthConnect ble opprinnelig planlagt mens to andre utenlandskabler var under bygging, Nordlink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. Disse kablene ble ferdigstilt i 2021.
  • I 2019 stanset etter Olje- og energidepartementet saken, etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), på oppdrag fra departementet, vurderte at regjeringen etter energiloven ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak om konsesjonslisens.
  • Regjeringen opplyste 6. februar 2023 at det er grunnlag for å ta en endelig avgjørelse i konsesjonssøknaden for NorthConnect.
  • I en interpellasjon ber Sara Mauland (R) Stavanger-ordføreren ta initiativ til at Lyse trekker konsesjonssøknaden.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: