Nyheter

Nortura-oppsigelsen: – Kjenner på oppgitthet

René Lillebø og Hanne Kristine Berge er to av 68 ansatte som mister jobbene på Norturas slakteri på Forus.

Hanne Kristine Berge og René Lillebø har jobbet i Fortuna i henholdsvis tyve og fem år. De er frustrerte over avgjørelsen som er tatt.