Nyheter

Er du tiltaksforvirret? Disse lokale smitteverntiltakene gjelder nå

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har innført lokale smitteverntiltak for Nord-Jæren som gjelder til og med tirsdag 27. april. Hva kan og hva kan du ikke gjøre fram til da?

Da RA møtte Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tidligere denne uken påpekte hun hvor viktig det er å få slått ned utbruddet vi har i kommunen nå. Hun sier vi ikke kan slappe av, men må jobbe slik at vi kan være med på den nasjonale gjenåpningen.

– Vi kan ikke ta seieren for tidlig, men må forholde oss til tiltakene og retningslinjene som gjelder nå, sier Nessa Nordtun.

Hvilke tiltak er det egentlig som gjelder i Stavanger per nå? Forskriftsgruppen i kommunen har nå gått gjennom innkomne spørsmål. For å unngå spredning av koronaviruset er fortsatt det aller viktigste å holde avstand, å holde hendene rene, å holde seg hjemme hvis man er syk, og å holde nede antall personer man møter.

Vi kan ikke ta seieren for tidlig, men må forholde oss til tiltakene og retningslinjene som gjelder nå.

—  Kari Nessa Nordtun

Kommunen skriver på sine nettsider at der de lokale reglene er strengere enn de nasjonale reglene, så overstyrer de lokale reglene. Kommunene vurderer kontinuerlig muligheten for å lette på lokale regler, og grunnen til at Nord-Jæren har lokale smitteverntiltak er fordi koronasmitten i regionen er høy. Hensikten er å hindre eller begrense smittespredningen og hindre et lokalt utbrudd hvor kommunen mister kontroll over håndteringen av smitten. I tillegg innføres tiltakene for å styrke kommunens muligheter for å drive effektiv smittesporing og tilsyn med smittevernreglene.

Munnbind-regler

Stavanger kommune har fått inn flere spørsmål vedrørende bruk av munnbind. Må man bruke munnbind på offentlig steder og på kollektivreiser? Hvilke regler gjelder hvis man skal på besøk på alders- eller sykehjem, og er det slik at man slipper å bruke munnbind på skolene?

Forskriftsgruppen svarer at man skal bruke munnbind på offentlige steder hvor man ikke kan overholde avstandskravene utover kortvarige passeringer. På all kollektivtransport på Nord-Jæren skal man også bruke munnbind dersom man ikke klarer å holde avstand til andre utover kortvarige passeringer. Ved alders- og sykehjem skal munnbind brukes i Stavanger kommune.

– Beboere ved disse hjemmene er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak for påbud om bruk av munnbind for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom, skriver kommunen.

På skolene er det derimot ikke vurdert å være nødvendig for bruk av munnbind. Det er likevel tillatt å bruke munnbind i fellesområder og der det er vanskelig å holde avstand.

Strengt ved alders- og sykehjem

I Stavanger kommune er besøkstiden ved alders- og sykehjemmene nå begrenset til to besøkstider hver dag. Besøk begrenses til to personer om gangen for å begrense antallet nærkontakter, og besøket skal foregå på beboerens rom.

– Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak for antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom, skriver kommunen, og legger til at frivillige ikke har anledning til å besøke alders- og sykehjem per nå.

Annet enn dette skal alle som har mulighet til det, ha hjemmekontor. Man bør heller ikke ha flere enn fem personer på besøk hjemme i tillegg til de man bor sammen med. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan flere enn fem personer være på besøk. Ut over de nærkontaktene man får på jobb og skole, bør man ikke ha flere enn ti nærkontakter.

– Barnebursdager utenfor eget hjem regnes som hovedregel som arrangementer. Arrangementer er ikke tillatt under den gjeldende lokale forskriften, skriver kommunen.

Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, både inne- og utendørs, kan holde åpent for barn og unge under 20 år, men det er anbefalt at barn og unge begrenser seg til en aktivitet per uke. Organisert innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre er derimot ikke tillatt, med mindre man er profesjonell toppidrettsutøver. Fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater er heller ikke tillatt, men det er fortsatt tillatt med utendørsaktiviteter. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende kan kun holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år eller profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

---

Gjeldende lokale tiltak:

  • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde åpent for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, og for individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
  • Arrangementer utenfor hjemme er ikke tillatt.
  • Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
  • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.
  • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
  • Arrangementer og private sammenkomster på offentlig sted eller i leid lokale må utsettes eller avlyses.
  • Det er skjenkestopp i Stavanger kommune.
  • Alle med sitteplass på serveringssteder oppfordres til å registrere seg på stedet for å bidra til smittesporing. Serveringsstedene har plikt til å registrere alle gjester som samtykker til det med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt.

Kilde: Stavanger kommune

---