Nyheter

Stavanger: Sjekk om du skal foran i vaksinekøen

Stavanger kommune med risikogruppe-oppklaring etter mange spørsmål.

Fredag begynte Stavanger kommune med å sende ut tekstmeldinger til innbyggere mellom 18 og 64 år om de ønsker å bli vaksinert. Denne innbyggergruppen, som består at cirka 90.000 personer, skal få SMS fra kommunen i løpet av april.

Siden utsendingen startet har kommunen fått mange henvendelser fra innbyggere om hva som er definisjonen på risikogruppene.

Her er sjekklisten:

«Tilhører jeg en risikogruppe som skal prioriteres?»

Ja hvis:

  • Kronisk alvorlig leversykdom
  • Jeg har en sykdom som behandles med immundempende medisin (MS, revmatiske sykdommer, alvorlige tarmsykdommer)
  • Diabetes som behandles med medisiner eller insulin
  • Jeg har alvorlig astma og må bruke medisin som inneholder kortison hver dag.
  • Jeg har annen alvorlig lungesykdom (Kols og lignende) som krever medisin hver dag.
  • Jeg har overvekt med en BMI på over 35.
  • Jeg har demens
  • Jeg har hjerte sykdom og må ta medisin hver dag.
  • Jeg har hatt hjerneslag