Nyheter

24 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Over 1000 personer har blitt testet for covid-19 det siste døgnet.

Tirsdag morgen melder Stavanger kommune om 22 nye smittetilfeller.

Ti av disse er nærkontakter, syv har ukjent smittekilde og fem har usikker smittekilde.

Aldersfordelingen er som følger:

* 0-9 år: 4.

* 10-19 år: 4.

* 20-29 år: 6.

* 30-39 år: 1.

* 40-49 år: 5.

* 50-59 år: 1.

* 70-79 år: 1.

Totalt ble 1028 personer testet for covid-19 det siste døgnet.

Slik er status på skolene:

* Vaulen skole: Én elev smittet, to ansatte i karantene. Eleven var i karantene, derfor er ingen elever nærkontakter.

* Eiganes skole: Én elev smittet, én klasse i karantene og resten av trinnet i ventekarantene.

* Teinå skole: Én elev smittet, én ansatt og 13 elever i karantene.

Ukjent smittevei

Sandnes kommune melder om to nye smittetilfeller tirsdag morgen.

De smittede er en kvinne mellom 20 og 30 år og en mann mellom 50 og 60 år.

Ifølge kommunen er kvinnen smittet via en nærkontakt, mens mannen har ukjent smittevei.