Nyheter

Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Den mobile kontrollen fant sted på Tau og på Jæren fredag og resultatet var følgende.

Resultatet etter kontrollen ble ileggelse av 14 gebyrer på totalt 16.000 kroner for manglende vinterdekk / 3PMSF merkede dekk, og seks gebyrer for manglende antall snøkjeninger på totalt 5850 kr0ner.

Et vogntog fikk kjøreforbud for overlast. Det ble gitt et overlastgebyr på 2450 kroner til eieren av kjøretøyet. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

LES OGSÅ: Spesialtransport fikk ikke kjøre videre

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Ett vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift,

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser