Fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren

Statens vegvesen har hatt kontroll. Den førte til at en sjåfør ikke fikk kjøre videre.

Trafikkontrollen ble avholdt på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon ved Helleland tirsdag.

Dette var resultatet av kontrollen:

Den tekniske tilstandskontrollen viste at tre kjøretøy hadde tekniske mangler, og det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.    

På grunn av for dårlig lastesikring fikk to sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Dokumentkontrollen viste at en utenlandsk transportør hadde feil med fraktedokumenter ved kabotasjetransport, og denne transportøren fikk bruksforbud.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

112 førerdøgn ble kontrollert på kjøre- og hviletid. To sjåfører fikk skriftlig advarse, mens en sjåfør ble anmeldt til politiet på grunn av alvorlig brud på kjøre- og hviletids bestemmelser.

Alle de 144 kjøretøy som var innom kontrollplass ble kontrollveid. 

En lastebil fikk kjøreforbud på grunn av en alvorlig feil ved innfesting til hengerfestet og det endte med at sjåføren ikke fikk kjøre videre med tilhengeren.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Måtte sette fra seg båten