Nyheter

Byggevarefirma slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden. Slått konkurs av Skatteetaten og skatteoppkreveren

###

Det var Skatt Vest og Etne og Vindafjord Skatteoppkrevjarkontor som begjærte at firmaet Vd Import AS ble slått konkurs.

Vd Import AS er det juridiske navnet på bedriften Kystvinduet som har holdt til i Aksdal. Firmaet har drevet med vinduer og dører, samt tilbehør knyttet til dette.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen er et krav på 1.860.000 kroner i skyldig skatt med mer.

Skyldneren erkjente å ha gjeld i en slik størrelsesorden, og at selskapet ikke likvide midler som gjør det mulig å innfri kravet.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

Firmaet erkjente også at det var solvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Retten viste også til at det den 12. februar i år ble holdt utleggsforretning mot skyldneren med bare ubetydelige aktiva egnet for utlegg.

Dermed la Haugaland tingrett til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. oktober.

LES OGSÅ: Landbruksfirma ble slått konkurs

LES OGSÅ: Reisearrangør gikk konkurs