Nyheter

Klesbutikk på kjøpesenter gikk konkurs

Tirsdag var det slutt for en butikk på et kjøpesenter i distriktet.

Det var Mille Undertøy Sandnes AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Mille Undertøy Sandnes AS har holdt til på M 44 på Bryne og har solgt undertøy, badetøy og nattøy med mer.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.934.660 kroner og at selskapets aktiva, som består av et varelager og kundefordringer, har en anslått verdi på 648.430 kroner.

Butikken omsatte i 2018 for nesten 2,4 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt 466.000 kroner.

Virksomheten var fram til tirsdag igangværende og butikken har hatt fem ansatte.

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 25. august.

LES OGSÅ: Eventfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Reisebyrå gikk konkurs