Reisebyrå gikk konkurs

Omsatte for 51 millioner i 2018. Nå klarer de ikke å betjene gjelden.

Det var Haugesund Travel AS som var i Haugland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2,8 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på to millioner kroner.

I kjennelsen fra Haugaland tingrett vises det også til et styremøtereferat der det framgår at virksomheten er rammet av pandemitiltakene på en måte som gjør at videre lønnsom drift er umulig på kort sikt.

Haugesund Travel AS omsatte for 51,5 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 7,6 millioner kroner.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer. 

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. juli.

LES OGSÅ: Betongfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs