Eventfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Ravnafloke AS som tidligere denne uken var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Ravnafloke har holdt til på Haugalandet og har drevet med teambuilding og opplevelser.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.647.661 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 419.465 kroner.

Firmaet omsatte 3,5 millioner kroner i 2018. 

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysning til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigåend art og at vilkårene for å ta oppbudssbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. juli.

LES OGSÅ: Reisebyrå gikk konkurs

LES OGSÅ: Betongfirma gikk konkurs