Nattklubb gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Hot Invest AS som var i Stavanger tingrett torsdag og begjærte oppbud.

Hot Invest AS er det juridiske navnet på nattklubben Hot Open Mind som holder til i Tårngalleriet i Skagen i  Stavanger.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 600.000 kroner og at selskapet har aktiva med en verdi på 120.000 kroner.

Nattklubben omsatte for nesten 5,5 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 143.000 kroner.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

Nattklubben står oppført på proff.no med 16 ansatte.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. august.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs