Nyheter

Slik kan Stavangers «Akropolis» utnyttes

Museet, teateret og arkitektene i Helen & Hard har sett nærmere på utviklingen av sine nærområder.

Bilde 1 av 3

Av Kathinka Skott Hansen

Museum Stavanger og Rogaland Teater har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon».

Formålet med studien er at Rogaland Teater og Museum Stavanger i samarbeid skal vurdere mulighetene for en felles visjon for området i Muségata med en felles tomteutnyttelse der både museet og teateret ligger.

LES OGSÅ: Ap-politiker Tore Renbergs visjoner for Stavangers Akropolis

Nå er arbeidet ferdig, og tirsdag formiddag var det innkalt til pressekonferanse for å presentere studien.

Teatersjef Glenn André Kaada var fornøyd med resultet.

– Vi har brukt lang tid på det vi har kalt «sceneskifte». Vi har forsøkt å finne ut hva som vil tilfredsstille våre behov. 
Vi har noen gode naboer, og inngått et samarbeid med museum Stavanger for å finne ut om det er mulig å plassere to store bygninger, på denne tiltenkte tomten. Vi har nå fått en indikasjon på at dette er mulig dersom det stables riktig, sier Glenn André Kaada.

Arkitektfirmaet Helen & Hard har gjennomført mulighetsstudien om Akropolisvisjonen, og dette er det første alternativet for hvordan det kan ende opp med å bli seende ut i dette området.

LES OGSÅ: Løsningen for museet og teateret kan være felles

Bedre forhold

En del av bakteppet for studien er blant annet at Rogaland Teater trenger sårt bedre produksjons- og publikumsforhold.

– At anbefalingen i tidligere utredninger om et nytt teater nå leder oss til å se på muligheten for en felles visjon sammen med museet er en spennende mulighet, sier Kaada.

LES OGSÅ: Politikk i sykehuset

Dette er det andre alternativet Helen & Hard framla på pressekonferansen.

Felles visjon

Museum Stavangers «Museumsparkvisjon» og Rogaland Teaters «Sceneskifte» skal danne grunnlaget for hva en felles Akropolis-visjon skal inneholde.

– Alternativene som legges frem i dag er kun forslag, og ikke nødvendigvis slik det vil ende opp å se ut, sier Kaada.

Skal styrke hverandre

Ane Dahl, arkitekt i Helen & Hard, forteller at det har vært en modningsprosess.

– Vi tenkte ikke umiddelbart at dette ville gå, da vi startet på prosjektet. Ettersom både Rogaland Teater og Museum Stavanger ønsker å både fornye og utvide egne lokaler, er det store bygninger som skal få plass på den tenkte tomten, sier Dahl.

Hun forteller videre at prosessen har vært utrolig interessant.

– Vi ønsket å framlegge alternativer som viste et område medplass til fellesarealer og rom, sier hun.

Prosjektleder Sceneskifte ved Rogaland Teater, Thomas Bendiksen, forteller at felles inngangsportal og publikumsområder som Museum Stavanger, kan være med på styrke hverandre.

– Sammen kan vi trekke flere publikummere til dette området, sier han.

Siri Aavitsland, administrerende direktør ved Museum Stavanger, forteller at dette prosjektet kan ses som et stort byutviklingsprosjekt som vil gi nytt liv til byen.

Ingenting avklart

Selv om Helen & Hard la fram alternative løsninger for samarbeidet mellom teateret og museet, er ingenting avklart, og det er ikke nødvendigvis slik at det endelige utfallet vil bli en av disse.

– Vi har allerede begynte å tenke på både et tredje og fjerde alternativ, sier Bendiksen.

Kaada forteller at de er meget fornøyde med å se at det kan være mulig for teateret og museet å bli værende på tomten.

– Nå skal vi inn i en ny avklaringsfase for å se hvordan det skal løses og hva som må til. Neste steg blir å løfte forslaget til administrasjon og politikere, for andre må eie prosjektet i tillegg til oss, sier han.

«Akropolis» er av mange brukt som en betegnelse på området på Våland der arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff tegnet teatret, museet og Stavanger sykehus. Forfatter Tore Renberg har foreslått å bruke navnet Eckhoffhøyden. Skjævelandstykket er et tredje navn som er brukt på området.

Nyeste fra Dagsavisen.no: