Nyheter

Butikk i kjøpesenter gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden på 1,5 millioner kroner.

Det var firmaet Sb Agenturer AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Sb Agenturer AS er det juridiske navnet på Sørbø Barn AS avd Maxi som har holder til på Maxi kjøpesenter i Sandnes.

Sb Agenturer AS har også stått bak selskapene Sørbø Barn AS avd Kvadrat og Sørbø Barn AS avd Tasta, men ifølge bostyrer Fredrik Undheim har disse butikkene blitt avviklet.

– Det var bare butikken på Maxi som var igjen, sier Undheim til RA.

Skyldneren opplyste i retten å ha en gjeld på 1.502.689 kroner og at selskapets aktiva består i varelager og bankinnskudd med en samlet anslått verdi på omkring 465.000 kroner.

LES OGSÅ: Matbutikk slått konkurs

I retten ble det opplyst at virksomheten er igangværende og at antall ansatte i butikken er seks.

Sb Agenturer AS omsatte for 10,1 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 610.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Ifølge bostyrer Undheim regner han med at det vil bli opphørssalg i butikken på Maxi de nærmeste dagene. Skiftesamling vil bli avholdt den 14. mai i år.

LES OGSÅ: Kvinne konkurs med 1,9 millioner kroner i skattegjeld

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs